سرویس معماری هنرآنلاین: سیصد و هفتمین گفتمان هنر و معماری با حمایت انجمن مفاخر معماری ایران در راستای "بررسی زیبایی شناسی بناهای تاریخی" برگزار می‌شود.

در تعریف این نشست آمده است: در میان هنرهای گوناگون، از شعر و موسیقی و نقاشی گرفته تا دیگر هنرها، این معماری است که بیش از همه حالتی متمایز در خود دارد که زائیده خلاقیت فضایی است. خیال معماری در پی القای این تمایز، در هر مجال ممکن است. هدف غایی از این هنر، لذتی است که از سازندگی خیال در فضا دست می‌دهد. ملل گوناگون جهان، با توان‌های گوناگون و بهره‌های متنوع از قوه خیالِ معماری، سازندگی‌های متفاوتی داشته‌اند. این امر خود سبب تعدد و کثرتِ صورت‌های فضائیِ ساخته‌های معماری در سطح جهان شده است، اما این بسط و گستردگیِ کم و کیفِ حوزه معماری، لجام گسیخته نیست، چه طبیعت مکان از یگانگی و در عین تمایز بی پایان برخوردار است که هر لحظه به معنی و اثرِ فضای ساخته شده، وحدت و انسجام می‌بخشد. این وحدت و انسجام سنخی از وحدتی خیالی و فرضی یا وحدتی مبتنی بر وضع و تفسیر و دیدگاه انسانی نیست، بلکه عمیقاً به کُنه اثر معماری، یعنی وحدت برخاسته از جوهر مکان، بازمی‌گردد.

هنر معماری مبتنی بر ساخت و واساخت فضاهایی است که به ضرورت و نه به تصادف در عمارت بنا فرصت بروز یافته‌اند. فضاها در معماری به صورت‌های حجمی شناخته می‌شوند. متعلقِ مادی این صورت‌ها می‌تواند از هر موادی باشد، چه بسا هر چه عمارتی کمتر به ویژگی‌های مادی و جسمانی پایبند باشد، معماری مرغوب‌تر و کامل‌تری خواهد داشت. پایبند بودن صور و اشکال معماری به مواد، چیزی جز دریافت عظمت مقوله مکان و فضا و زیباشناختی قدرت بی چون و چرای آن نیست.

ضرورت‌های معماری، صرفاً مبتنی بر ضرورت مطلق فضا است نه بیشتر. فضای معماری، به رغم مهندسی بودن، همچون فضای جهان طبیعی، متشکل از فضاهای همسان و همگن نیست. فضای معماری فضایی تجریدی و انتزاعی نیست، بلکه فضای تجریدی و انتزاعی در معماری به فضایی با صورت مکانی یا صور مکانی خاص تبدیل می‌شود، به علاوه، صورت‌های مکانی معماری که انضمامی و غیر ذهنی‌اند با کلیت‌های دیگری از سرزمین، شهر، تاریخ و فرهنگ عجین می‌شوند تا به فضاهای معماری روح عینی ببخشند. در این جاست که مفهوم زیبایی‌شناسی معماری و بناهای ساخته شده از آنچه زیبایی‌شناسی هنر محض است، افتراق می‌یابد. معیارهای زیباشناختی معماری هر ملت را می‌توان برحسب ادراک عینی و ذهنی آنان از فضا و بسط و خلاقیت آن باز شناسایی کرد. این معیارها نمایندۀ همه کنش‌ها و واکنش‌های مکانی یا فضائی یک مردم و حدّ و تمایلات آن‌ها نسبت به مقوله فضاست که از طریق ساختن یا معماری، به خودآگاهی و امکان تحقق خویش می‌رسد.

در این نشست، فریدون فراهانی، علی مختاریان و ابوالحسن میرعمادی به عنوان سخنران و انوشه منصوری به عنوان دبیر پنل حضور خواهند داشت.

علاقه‌مندان به حضور در این نشست، می‌توانند چهارشنبه 10 بهمن‌ماه از ساعت 15:30 الی 17:30 به موزه هنرهای دینی امام علی(ع) واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک 35 مراجعه کنند.