سرویس معماری هنرآنلاین: نخستین خوانش از نشست تخصصی "پیرنگ خوانی" با عنوان "تاریخ تئوری معماری" و بررسی ده کتاب از ویتروویوس برگزار می‌شود.

در توضیح این نشست آمده است: پیرنگ خوانی، خوانش و نیل به بن مایه‌های فکری و زمینه‌های شکل گیری متن است.در اینجا متن همان نظریه‌های معماری است؛ نظریه‌هایی که در یک بستر تاریخی و فرهنگی شکل گرفته‌اند و شاید خوانش فردی و مکتوبات صرف آن، آنچنان که باید و شاید ما را به مقصود نظریه پرداز نرساند. لذا موسسه ایوان  با برگزاری سلسله نشست‌های پیرنگ خوانی و با فراهم کردن فضای گفتمان، تلاش دارد تا عرصه اشتراک گذاری خوانده‌ها و پژوهش‌های خود را در خصوص تاریخ تئوری‌های معماری مورد بررسی قرار دهد. برای نیل به اهداف بالا برای جلسه اول پیشنهاد می‌شود تا ده کتاب معماری از ویتروویوس پیش خوانی شده باشد.

ورود بر عموم آزاد است اما نیاز به ثبت نام اولیه دارد تا برنامه ریزی فیزیکی انجام شود.در جلسه نخست این نشست، تاثیر ویتروویوس بر نظریه‌های معماری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حضور برای عموم در این نشست آزاد است و علاقه‌مندان به شرکت در این نشست می‌توانند دوشنبه یکم بهمن ماه از ساعت 17 به خانه صفوی واقع در اصفهان، خیابان خاقانی، نبش کوچه 31 مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09138039295 تماس حاصل کنند.