سرویس معماری هنرآنلاین: سلسله نشست‌های "آسیب‌شناسی و ارزیابی برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهری تهران" با هدف پاسخگویی به نیاز آسیب شناسی روند کارها و فعالیت‌های گذشته، برای تأثیرگذاری بهنگام و مناسب در سازوکار جاری تصمیم‌گیری گیری درباره برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهر تهران شکل گرفته است.

جلسه سوم این نشست با عنوان فرعی "نقش سازمان‌های مردم نهاد(NGO’s) و تشکل‌های محله‌ای(CBO’s) در مدیریت توسعه شهر تهران" برگزار می‌شود. این نشست در پی پاسخ به این پرسش‌هایی نظیر:  تاکنون جامعه مدنی چه جایگاهی در مدیریت توسعه شهر تهران داشته است؟؛ سمن‌ها چگونه می‌توانند مشارکت مردم در مدیریت توسعه شهر تهران را ارتقاء دهند؟ و موانع و محدودیت‌های پیش رو در مسیر برنامه‌ریزی مشارکتی در تهران، به ویژه در ارتباط با بازنگری طرح تفصیلی تهران، کدم‌اند؟ است.

در این برنامه زهرا نژاد بهرام و الهام فخاری، دو تن از اعضای شورای شهر تهران نیز حضور خواهند داشت.

در این نشست میثم بصیرت، هیئت علمی شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، درباره "طرح ریزی شهری برای همه" سخنرانی خواهد کرد.

همچنین علی طیبی، هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و بنیان‌گذار سمن باهمستان، به موضوع  "برنامه ریزی برای شکست؛ نقش کنشگران در بازی قدرت بر سر منافع شهر در قالب طرح‌های شهری" خواهد پرداخت.

فیروزه صابر، فعال مدنی و مدیرعامل شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه به موضوع "مدل همکاری اثربخش تشکل‌های غیردولتی و شهرداری‌ها" می‌پردازد.

در ادامه این نشست، مرجان شرفی،دکترای شهرسازی و مدرس دانشگاه، موضوع "توسعه نظریه مشارکت شهروندان در محیط برنامه‌ریزی شهری ایران" را بررسی خواهد کرد.

علاقه‌مندان به حضور در این نشست می‌توانند سه‌شنبه تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان استاد نجات اللهی (ویلا)، نبش ورشو، سالن فردوسی مراجعه کنند.