سرویس معماری هنر آنلاین: در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی در گالری نظرگاه، موضوع پیاده‌راه‌ها با عنوان "خیابان سی تیر؛ نگاهی نو به اکوسیستم گردشگری خلاق" برگزار می‌شود.

در تعریف این نشست آمده است: گردشگری خلاق با شعار نمادین "میدان‌های بیشتر؛ موزه‌های کمتر" بر تعامل بیشتر و مشارکت با مکان تاکید دارد.
پیاده راه و هویت بخشی به زندگی پیاده یکی از ابزارهای آفرینش و خلاقیت در شهرهاست که هم راستا با توسعه پایدار، شکل می‌گیرد. این نشست به بررسی ابعاد زندگی پیاده، گردشگری خلاق و نگاه اکوسیستمی به به خیابان سی تیر می‌پردازد.

بر اساس این گزارش، سی و هشتمین کارگاه نظریه نو با حضور نگین السادات گطمیری، دکترای پژوهش هنر، طراح؛ ایده پرداز پیاده راه سی تیر؛ مهرنوش بسته نگار، دکترای مدیریت گردشگری؛ محمد آتشین، بار عضو هیئت علمی پژوهشکده نظر و سعید شفیعا، عضو گروه گردشگری و فرهنگ پژوهشکده نظر به عنوان سخنران حضور خواهند داشت.

علاقه‌مندان به شرکت در این نشست می‌توانند، دوشنبه 17 دی ماه ۹۷ از ساعت ۱۷ به گالری نظرگاه واقع در خیابان دکتر قریب شماره ۲۳ مراجعه کنند.