سرویس معماری هنرآنلاین: در پنجاه و هشتمین نشست تخصصی که با حمایت انجمن علمی معماری و شهرسازی، کانون معماران و شهرسازی و مرکز معماری حوزه هنری برگزار می‌شود،  محمد آسیابی بخشکندی،عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سخنرانی خواهد داشت.

در توضیح این نشست آمده است: فضای شهری به عنوان یکی از ارکان اصلی محیط، دارای مفهوم عمومی و اجتماعی است و هر فضایی را در شهر نمی‌توان فضای عمومی شهری دانست، فضاهای شهری همواره باید زنده، پویا و جایگاهی برای تعاملات اجتماعی و عرصه حضور مردم باشند: حضور سالم و شادابی که در کنار توجه به کمیت، نیازمند توجه به جوانب کیفی و ایجاد یک فضای شهری مطلوب است؛ از این رو یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مباحث در محیط‌های شهری امروز، کیفیت فضاهای عمومی شهری است. آشکار است کیفیت فیزیکی مطلوب؛ زیبایی آن و رضایت شهروندان بدون برنامه‌ریزی صحیح؛ مکان‌یابی مناسب؛ و توجه به شرایط بومی در شهر ایجاد نخواهد شد. طراحان، برنامه‌ریزان و مدیران شهری با استناد به لزوم افزایش فضاهای عمومی ،نسبت به انسان‌گرایی و سرزندگی یک طرح قضاوت می‌کنند و طرح‌های جدید شهری بدون در نظر گرفتن فضاهای که شهروندان با یکدیگر به کنش بپردازند در واقع طرح‌هایی ماشینی و مشکل‌زا در نظر گرفته می‌شود.

پنجاه هشتمین نشست تخصصی فرصتی است برای ما تا پیرامون مبانی، شناخت و ارزیابی فضاهای عمومی شهری معاصر شهر به گفتگو بنشینیم. در ابتدا به بررسی مبانی نظری فضاهای شهری و عوامل مؤثر در طراحی پرداخت خواهیم نمود و در مرحله دوم علل تنزل کیفیت فضای عمومی و انتقادهای چندوجهی فضای عمومی معاصر شهر تبریز بررسی می‌شود. اینکه زوالی همه جانبه را در کیفیت فضاهای عمومی مشاهده می‌کنیم یا خیر پرسشی است که با قاطعیت نمی‌توان بدان پاسخ گفت؛ اینکه آیا انتقادها کمابیش به حال حاضر مربوط هستند یا به دوره‌های گذشته؛ پرسش‌ها و چالش‌هایی هستند که در این نشست به گفتگو خواهیم پرداخت.

ورود برای عموم نیاز به رزرو است و علاقه‌مندان می‌توانند جهت اعلام حضور به سایت WWW.EAZ-UIA.IR مراجعه کنند.

این نشست یکشنبه ۱۸ آذر ماه ۹۷  از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در سالن جلسات حوزه هنری واقع در تبریز، خیابان امام، نرسیده به چهارراه شریعتی، طبقه فوقانی سینما قدس برگزار می‌شود.