سرویس معماری هنرآنلاین:طراحی و ساخت گالری زیر آب نزدیک به یکی از سواحل مرجانی فوشی در مالدیو به نام Coralarium به اجرا رسیده و میزبان بیش از 30  مجسمه هنری تقریباً گران قیمت است. جیسون تیلور به طور نرمال آثار خود را در گالری‌های معتبر به فروش می‌رساند، اما این بار با ساخت گالری و قرار دادن آثار خود در دریا به رشد حیات اقیانوس آرام کمک کرده است. سواحل مالدیو به خاطر از بین رفتن مرجان‌ها به یک کویر زیر آب تبدیل شده است. نصب سازه یا کالبدهای فلزی باعث می‌شود که ماهی‌ها به این آثار نزدیک شوند و به طور ارگانیک حیات مرجان‌های زیر آب نجات پیدا کند.

گالری شناور در آب

گالری زیر آب نخستین فضای معماری هنری است که با غرق کردن در یکی از سواحل دنیا به اجرا رسیده و رویکرد ارگانیک برای طراحی مفهومانه آن لحاظ شده است. ارتفاع ساختار گالری 3 متر بوده است. این گالری در شب و هنگام مد کاملاً به زیر آب می‌رود، و هنگام طلوع آفتاب کم کم هویدا می‌شود.

گالری شناور در آب

طراحی دیوارهای گالری با الهام از ساختار و الگوهای مرجان‌های دریایی طراحی شده تا هارمون بصری مناسبی با محیط اطراف خود داشته باشد. خلل و فرج‌های درون پوسته گالری اجازه می‌دهد تا جریان آب به راحتی از درون دیوارها نفوذ کند و شدت جریان آب دیوار را تخریب نکند. به همین دلیل سازه گالری کمتر تحت فشار قرار گرفته و بیشتر نفس می‌کشد.

گالری شناور در آب

این روش پیش از این با غرق کردن یک کشتی فرسوده در کالیفرنیا امتحان شد. با غرق کشتی ماهی‌های درون دریا به سمت ساحل بازگشته و با تبدیل کشتی به محیط زندگی خود باعث رد مرجان‌ها شدند.

منبع: آرل