سرویس معماری هنرآنلاین، این سلسله نشست‌ها با حمایت انجمن علمی معماری دانشگاه تهران به مناسب روز جهانی معمار برگزار می‌شود. با حمایت انجمن علمی معماری دانشگاه تهران، سلسله نشست‌های گفتار معمار برگزار می‌شود.

در این برنامه محمد مهدی محمودی، عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران و مؤسس مهندسین مشاور هرم پی درباره "معماری ماندگار" سخنرانی خواهد کرد.

همچنین در این سلسله نشست‌ها از طریق گفتارهای مجازی، پروفسور فرشید موسوی از دانشگاه هاروارد؛ پروفسور مارک ژارزومبک از دانشگاه ام آی تی؛ پروفسور ادوآرد کاباک از مدرسه معماری کاتالونیا؛ پروفسوروالنتین بون ون بیک از مدرسه معماری ای ای لندن به موضوع "معمار شدن یا معمار بودن" خواهند پرداخت.

حضور برای عموم افراد در این نشست آزاد است. علاقه‌مندان به حضور در این نشست می‌توانند دوشنبه 9 مهرماه از ساعت 12:30 الی 15 به کمیسیون ملی یونسکو واقع بلوار میرداماد، روبروی مسجد الغدیر، خیابان شهید حصاری، کوچه یکم، شماره ۱۵ مراجعه کنند.