سرویس معماری هنرآنلاین: در این مطلب 10 بنا با رنگ رسرخ می‌بینید؛ رنگی که استلا پل مهم‌ترین رنگ عصر حاضر می‌داند.  گاردین نوشته است: تیتسیانو وچلی معروف به تیسین از استادان شهیر عصر رنسانس و هنرمند بنام ایتالیایی در قرن شانزدهم می‌گوید: "یک نقاش خوب تنها به سه رنگ نیاز دارد: سیاه، سفید و قرمز." چیزی نظیر این جمله را استلا پل، مورخ هنر در کتابش در باب هنر معماری می‌نویسد و آن اینکه " قرمز" توصیف‌گر شرایط بنیادین بشر امروز است. شاید مهم‌ترین وجه این رنگ را باید در بدن و خون انسان‌ها رویت کرد.

کتاب این مورخ هنر با عنوان " سرخ: معماری در تصاویرِ تک رنگ" به تازگی منتشر شده است و سایت گاردین به همین مناسبت تصاویری از این کتاب را برای انتشار انتخاب کرده است.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10