سرویس معماری هنرآنلاین، یکی از مهم‌ترین عواملی که در طراحی یک پروژه باید لحاظ شود، شرایط اقلیمی سایت است. با افزایش آب و هوای یک سایت و تاثیر آن بر روی ساختمان، شرایطی سختی حاصل شده که ضرورت تعبیه متریال‌های عایق و تطبیق پذیر را دوچندان می‌کند. با این حال در برخی کشورها (مانند مکزیک)  شرایط اقلیمی منحصر به فرد آب و هوایی، می‌تواند برای معمار یا طراح یک فرصت باشد تا با تلفیق عناصر و ویژگی‌های طبیعی سایت خود با پروژه، شرایط اقلیمی و کیفیت بصری پروژه خود را افزایش دهند.

پاسیو یکی از فضاهای سنتی خانه‌های مکزیکی است. پاسیوها اثرات روانشناختی جالبی را خلق می‌کنند که مفهوم درونی و بیرونی مشترک یک ساختمان را به هم متصل می‌کند. عرصه پاسیو یک راه ساده برای آوردن نور خورشید، باران و طراوت طبیعت به داخل ساختمان است تا مسیری برای همزیستی فضای داخل و خارج باشد. به همین دلیل در نقطه یا نقاطی استراتژیک فضاهایی لحاظ می‌شود که بهترین موقعیت مکانی برای تلفیق طبیعت با داخل پروژه است. در ادامه پروژه هایی در کشور مکزیک را معرفی کردیم که از پاسیو به عنوان منبع طراحی خود استفاده کرده‌اند.

Amacueca House / CoA arquitectura + Departamento de Arquitectura

طراحی پاسیو

Casa Bruma / Fernanda Canales

طراحی پاسیو

L House / Dellekamp Arquitectos

طراحی پاسیو

Sole Houses / SANTOSCREATIVOS + VTALLER

طراحی پاسیو

albino ortega house / Rozana Montiel | Estudio de Arquitectura

طراحی پاسیو

Un Patio / P11 Arquitectos

طراحی پاسیو

Quinta Gaby / Taller Tlaiye

طراحی پاسیو

AS Building / Ambrosi I Etchegaray

طراحی پاسیو

CSF House / Lopez Duplan Arquitectos

طراحی پاسیو

Asintelix Offices / EZEQUIELFARCA

طراحی پاسیو

HL-1 House / [H] arquitectos

طراحی پاسیو

Hill House Studio / CCA Centro de Colaboracion Arquitectonica

طراحی پاسیو

Campestre House / TAAB

طراحی پاسیو

Next Hydroponic Plant / CC Arquitectos

طراحی پاسیو

منبع: آرل