سرویس معماری هنرآنلاین، جلسه نخست از سلسله نشست‌های معماری با عنوان "تألیف در معماری" در خانه صفوی اصفهان برگزار می‌شود.

در جلسه نخست این نشست "مقدمات و طرح مسئله" مطرح خواهد شد. جلسه دوم نیز به مسئله "رجوع به سنت و چالش‌های معرفتی معماری" اختصاص خواهد داشت.

در جلسه سوم این نشست موضوع "همگام با معماری جهان و هم‌زمانی امور ناهم‌زمان" مورد بررسی قرار خواهد گرفت. "معماری تألیفی غرب ساز و کارهای مدرن معرفت" نیز موضوع این سلسله نشست‌ها در جلسه چهارم است.

جلسه پنجم این رویداد به موضوع "ضرورت یک پرسش، چگونه معماری در منطق مناسبات جدید ممکن است؟" پرداخته می‌شود.

در این جلسات بهارک کشانی، معمار و پژوهشگر حوزه طراحی معماری، امیر محمد اخوان، معمار و پژوهشگر منظر شهری و خشایار حضرتی وند، معمار و پژوهشگر حوزه فلسفه معماری حضور خواهند داشت.

این جلسات به ترتیب سه شنبه 30 مرداد، 13 شهریور، 3 مهر، 17 مهر و 10 آبان 1397 از ساعت 19 الی 21 در خانه صفوی اصفهان برگزار می‌شود.

حضور برای عموم در این جلسات آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند در تاریخ‌های مشخص شده به خانه صفوی واقع در اصفهان، خیابان خاقانی، حد فاصل وحید و خواجه پطروس، پلاک 31 مراجعه کنند.