سرویس معماری هنرآنلاین، پلان کافی شاپ دارای فضای باریک و کم عمق است که در 25 متر مربع طراحی شده و شامل المان‌های شلوغ  و متعددی است. فضای محدود کافی شاپ و طراحی دیوار باعث شده پلان فضا مرکزگرا  است و یک کانتر طویل در مرکز کافی شاپ قرار می‌گیرد. این نگرش به دلیل ایجاد فضای گرم و صمیمی و تعاملات اجتماعی صورت گرفته است. فضایی که عموم را به هم نزدیک می‌کند و بر صمیمیت آنها را می‌افزاید.

طراحی کافی شاپ

طراحی دیوارها و سقف با چوب‌های طرح صلیبی و ضرب دری پوشیده شده‌اند. متریال چوب کاج دیوار و سقف با توجه به فرایند بازیافت تولید شده و رنگ آن به واسطه فرایند کربناته که در تولید ذغال به کار می‌رود به رنگ سیاه درآمده است. چوب‌ها پس از کربناته شدن، فرایند آب زدایی را سپری کردند تا هیچ گونه رطوبتی را جذب نکنند. دلیل اصلی طراحی دیوار و سقف با الگوی صلیبی، شکست نور در فضا است. نور از زوایای مختلف از بازشوها عبور می‌کند و تجربه بصری چشم گیری را برای مشتریان به وجود می‌آورد.

طراحی کافی شاپ

طراحی دکوراسیون داخلی به مدل بیزینسی چنین مکانی بی‌توجه بوده تا رفتار اجتماعی در این مکان تسهیل یابد. لذا به جای استفاده از میز و صندلی‌های کوچک که عموم را از هم دور کرده و تجربه نوشیدن قهوه را شتابزده کند، یک کانتر مرکزی در فضا قرار داده شده تا هم متراژ محیط بهینه شود و هم تعاملات اجتماعی را ارتقا دهد. این محیط به واسطه رنگ‌های ساکن و آرامش بخش خود سعی داشته تا استرس محیط شلوغ شهری را کاهش دهد. چین به خاطر رشد سریع و گسترش سرسام آور شهرنشینی با خطر زندگی مدرنیته در مقیاس جمعی قرار دارد و چنین مکان‌هایی می‌تواند سرعت زندگی را برای لحظه ای کاهش داده تا روابط بین عموم را تسهیل کند.

طراحی داخلی کافی شاپ

طراحی داخلی کافی شاپ

طراحی کافی شاپ

پلان

منبع: آرل