سرویس معماری هنرآنلاین، انجمن مفاخر معماری ایران و موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی، بر این مبنا،  از کلیه معماران و شهرسازان ایرانی، که موفق به کسب هرگونه افتخار و جایزه ملی و بین‌المللی شده‌اند، دعوت به عمل می‌آورد تا این مؤسسات را در این زمینه یاری نمایند.

شایان ذکر است، این پروژه هیچ گونه محدودیتی در سن معماران کشور و سال کسب افتخار ندارد و به افراد شرکت کننده در این پروژه گواهی عضویت در بخش آرشیو موسسه اعطا می‌شود.

علاقه‌مندان به حضور در این روند می‌توانند برای آغاز فرآیند و اطلاع از نحوه انجام پروژه به آدرس iranswinners@chmail.ir ایمیل ارسال کنند.

شرکت کنندگان باید در ایمیل ارسالی رزومه، نام آوردگاه جهانی، سال و عنوانی که موفق به کسب آن شده‌اند، را شرح دهند.

بر اساس این گزارش، مستند سازی معماری معاصر ایران توسط علیرضا عظیمی حسن آبادی به عنوان مدیر اجرایی پروژه و تحت نظارت، سید علیرضا قهاری رئیس انجمن مفاخر معماری ایران تهیه می‌شود.