به گزارش هنرآنلاین، گروهی از متخصصان و کارشناسان مرمت آثار، وضعیت آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان را بررسی و شناسنامه مرمتی آن‌ها را تهیه می‌کنند.

پس از بازدید معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان در 14 اردیبهشت ماه سال جاری و ضرورت بررسی آثار، گروهی از متخصصان و کارشناسان مرمت تا پایان خردادماه ، با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، با بررسی وضعیت آثار، شناسنامه و مشخصات مرمتی آثار موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان را تهیه می‌کنند.

پس از بررسی آثار و تهیه شناسنامه مرمتی، برنامه‌ریزی لازم در خصوص ترمیم آثار مورد نظر، صورت خواهد گرفت.

موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان، گنجینه‌ای از آثار هنرمندان خارجی، آثاری از هنرمندان شاخص نوگرای ایران، مجموعه‌ای از آثار سهراب سپهری و آثار علی اکبر صنعتی دارد.