سرویس معماری هنرآنلاین، به مناسبت گرامیداشت هفته میراث فرهنگی چهار نشست با حضور اساتید و چهره‌های برجسته در اصفهان برگزار می‌شود.

در این سلسله برنامه‌ها، نشست نخست با موضوع  "میراثی برای نسل‌ها" است که توسط  دکتر نوروززاده چگینی، یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ رأس ساعت 16 ارائه می‌شود.

در  نشست دوم نیز دکتر حکمت الله ملاصالحی به بررسی  "ضرورت صیانت از مأثر تاریخی و مواریث فرهنگی" می‌پردازد. علاقه‌مندان به حضور در این نشست می‌توانند دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه رأس ساعت 16 به دانشگاه هنر اصفهان مراجعه کنند.

بر اساس این گزارش،  نشست سوم، این برنامه‌ها به موضوع "تجربه مرمت، بازسازی و احیای مسجد جامع ده نو میبد" اختصاص یافته که سه شنبه 25 اردیبهشت ماه توسط دکتر عیسی اسفنجاری ارائه می‌شود.

 نشست چهارم نیز به بررسی موضوع، "زاینده رود و شهر اصفهان" توسط دکتر سیروس شفقی می‌پردازد لذا علاقه‌مندان می‌توانند  چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در این برنامه حضور داشته باشند.

شایان ذکر است که  حضور برای عموم در این نشست‌ها آزاد و رایگان است و علاقه‌مندان جهت شرکت در هر کدام از این برنامه‌ها می‌توانند رأس ساعت 16 به  اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، سالن دکتر شیرازی (ساختمان سوکیاس) مراجعه کنند.