به گزارش هنرآنلاین، بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران در آینده نزدیک آغاز می‌شود و به منظور شفاف سازی، ضرورت بازسازی، مراحل مطالعاتی انجام شده و چگونگی بازسازی موزه در نشستی بیان می‌شود.

موزه هنرهای معاصر تهران برای حفاظت مناسب از بنا و آثار و فعالیت‌های مناسب به بازسازی و مرمت نیاز دارد و برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، بازسازی این مجموعه به صورت کارشناسی و حرف‌های در آینده نزدیک آغاز می‌شود.