سرویس معماری هنرآنلاین، کارگاه معماری مبانی خانه اندیشی به مدت سه روز و  با هدف آشنایی هنرجویان با مفهوم سکونت و تعریف خانه برگزار می‌شود. توجه به ارتباطات فضایی و اتمسفر مورد نیاز فضای خانه از دیگر مباحثی است که در این کارگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و هنرجویان  روند طراحی یک خانه را تمرین خواهند کرد.

مباحث این دوره عبارت‌اند از: آشنایی با مبانی معماری خانه ایرانی، سیر تاریخی سکونت، خانه اندیشی از منظر، پدیدارشناسی، فرآیند طراحی خانه،  اتمسفر خانه و  تمرین عملی خانه اندیشی است.

مهندس نیما کیوانی و دکتر مرتضی نیک فطرت از جمله اساتید این دوره هستند.

به کلیه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و فارغ التحصیلان ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری که در این دوره شرکت می‌کنند، گواهی معتبر شرکت در دوره اعطاء خواهد شد.

بر اساس این گزارش، حضور در این دوره‌ها نیازمند آشنایی با نرم افزار اتوکد است.

 کارگاه معماری مبانی خانه اندیشی از  ۵ تا ٧ اردیبهشت ماه ١٣٩٧، ساعت ١٠ الی ١٨:٣٠ در پژوهشگاه نیرو برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانند به سایت: www.keivani-architects.com مراجعه کنند.