سرویس معماری هنرآنلاین: نخستین کنگره بین‌المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی و سرزمینی کلانشهرها بزرگترین، معتبرترین و منظم ترین کنگره عرصه پدافند، امنیت، مدیریت شهری، عمران ، معماری و شهرسازی است.

این کنگره دارای مجوز رسمی برگزاری از وزارت علوم به شماره ۷۴۰۶۸۴۶ بوده و تحت تایید و حمایت آن وزارتخانه و تمام دانشگاه های کشور است.

این همایش در محورهایی چون:  اقتصاد مقاومتی، مدیریت و توسعه پایدار،  پدافند غیرعامل،  مهندسی منابع آب و توسعه پایدار،  مهندسی عمران و توسعه پایدار،  مهندسی سازه، زلزله و توسعه پایدار،  مهندسی حمل و نقل  توسعه پایدار، مهندسی معماری و توسعه پایدار،  مهندسی شهرسازی و مدیریت شهری، مرمت بافت ها و آثار تاریخی، جامعه شناسی و روانشناسی شهری، مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی شهری، فناوری های نوین در علوم محیطی، جغرافیای طبیعی و توسعه پایدار، جغرافیای سیاسی و توسعه پایدار،  محیط زیست و توسعه پایدار،  رسانه، ارتباطات و توسعه پایدار، گردشگری و توسعه پایدار،  سنجش از دور و توسعه پایدار،  آمایش سرزمین،  مدیریت ریسک و بحران ،  مخاطرات شهری، شهرهای مرزی و مسائل امنیتی و انتظامی، شهرهای مرزی و مسائل اجتماعی،  شهرهای مرزی و مسائل اقتصادی، شهرهای مرزی و مسائل ژئوپولتیگی، شهرهای مرزی و کارکردهای بین المللی،  منظر شهری پایدار و امنیت، جامعه شناسی و امنیت ، روانشناسی نظامی،  ناهنجاری اجتماعی، امنیت اجتماعی، مباحث نظری، قوانین و بستر حقوقی در حوزه امنیت محیط­ های شهری، روش­ های مدیریت مشارکتی در تامین امنیت شهری،  نگرش اسلام به موضوع پیشگیری از وقوع جرم در محیط­ های شهری، روش­ های تحقق امنیت در شهرهای ایرانی – اسلامی،  جنسیت و فرهنگ در امنیت شهری، مدیریت و فناوری­ های نوین در ارتقاء امنیت شهری،  راهکارهای طراحی جهت دستیابی به محیط­ های امن شهری،  روش­های سرمایه­ گذاری در حوزه امنیت شهری،  آینده­ پژوهی وقوع جرم در محیط­های شهری،  توسعه پایدار و کاهش جرم در محیط‌های شهری،  معماری اطلاعات،  معماری سیستم های اطلاعات جغرافیایی،  معماری مراکز نظامی،  مدیریت مخاطرات و امنیت اطلاعات، سیبرنتیک و اقتصاد شهری،  مدیریت دانش و کارآفرینی،  مدیریت استراتژیک و امنیت،  مدیریت بازرگانی و امنیت،  مدیریت اجرایی و امنیت،  مدیریت دولتی  و امنیت،  علوم اقتصادی و امنیت، معارف اسلامی و امنیت، مطالعات اجتماعی و امنیت، برنامه ریزی درسی و امنیت،  ادبیات فارسی و امنیت،  پیشرفت تحصیلی و امنیت، برنامه ریزی آموزشی و امنیت و  روانشناسی و امنیت برگزار می‌شود.

این همایش چهارم و پنجم اردیبهعشت ماه با حمایت و اخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار می شود.