سرویس معماری هنرآنلاین: در پروژه "استودیو معماری پی" با عنوان "هفته پنجم، یک بازسازی"بازآفرینی ساختمانی مسکونی متعلق به دو دهه گذشته در شهر مشهد بر پایه فضاهای تقارن محور همراه با تناسبات کلاسیک مورد توجه قرار گرفته است.

طراحی این پروژه با محوریت حفظ ساختار متقارن و تناسبات کلاسیک و اصلاح رفتار محورهای Y، X و توجه بیشتر به محور Z صورت پذیرفته است. علاوه بر این پرداختن به مفهوم "درون ـ بیرون" و هویت، از اصلی‌ترین رویکردهای طراحی این پروژه بوده است. در این پروژه بازآفرینی ساختارهای معماری خانه‌های تاریخی کاشان در دوره‌های گذشته مدنظر بوده است.

بررسی خانه عباسی‌ها در کاشان و تحلیل فضاها و برنامه‌ریزی رفتارها برای ساعات مختلف روز خط مشی اصلی در طراحی این پروژه به شمار می‌آید. به این ترتیب طراحان پروژه سعی داشته‌اند تا شش جهت به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار بگیرند. به این معنی که در هر فضا به نسبت عملکرد و تناسباتش و همچنین با توجه به منظر آن، یکی از محورهای اصلی به واسطه‌ پرداختن به تزیینات در همان محور تقویت شده است. به عبارتی می‌توان گفت که تمام عناصر فضایی اعم از نور، سلسه مراتب و تناسبات در خدمت جهات و محورها قرار گرفته‌اند.

تمرکز بر دوگانه‌هایی نظیر "سکون- حرکت" و "سکوت –صدا" برای فضاهای داخلی که حدفاصل دو فضای نورگیر و حیاط واقع شده‌اند تداعی‌گر مفهوم "بیرون-درون" و به تبع آن مفهوم سکونت است. تبدیل فضای نورگیر به یک محور عمودی سبز با حرکت و صدای پرندگان و فضای حیاط به باغچه‌ای در دو سطح در راستای تحقق بخشیدن به این شکل گرفته است.