سرویس معماری هنرآنلاین: امانوئل مورو در تازه‌ترین پروژه خود از مجموعه "رنگین کمان" فضایی معماری‌گون را طراحی کرده  است. این پروژه که در یک گالری در موزه و مرکز آموزش‌های هنری شهر "تویوما" ژاپن ارائه شده کانسپتی بر مبنای اعداد، به دنبال نمایش تجسمی از مفهوم زمان است.

هنرمند در این ارائه  و از طریق هزاران برش برکاغذهای رنگی در حقیقت یک ماتریس قابل لمس ساخته تا مضمون مورد نظر خود را با تاثیرات همزمان بصری و لامسه افزون کند.

مورو در ارائه ای پیشین این مجموعه تکنیکی مشابه را در پروژه ای با عنوان "جنگل اعداد" به کار برده بود. با این حال  مختصات رنگی و فضایی این پروژه تفاوت‌هایی را پیش رو می‌گذارد. انتخاب کاغذ به عنوان متریال اصلی، طراح را قادر کرده تا رابطه بین عنصر تغییر رنگ و ریاضی زمان را در قالب یک فضا خلق کند. برای ترکیب این دو موضوع، هنرمند از ساده‌ترین ویژگی طراحی یعنی تناسب و تعادل فضایی بهره برده است.

فاصله مناسب بین ستون‌های عددی، رنگ شناسی تخصصی و دید بصری کافی عواملی اصلی معرفی کننده این اثر است. نصب کاغذهای رنگی برای معرفی دو عنصر پایداری و حیات موجب می‌شود که مخاطب جریان زمان را در یک محیط ساده حقیقی حس کند.

مورو برای رسیدن به این مفهوم 100 هزار کاغذ رنگی را در طیف‌های مختلف برش زده و سپس یک شبکه سه بعدی متشکل از 100 لایه را ساخته است. مثل تمام پروژه‌های قبلی وی باز هم رنگ و تناسب بیشترین نقش را در این مجموعه " ایفا می‌کند.

طراحی داخلی گالری ماتریس

منبع: آرل