سرو.یس معماری هنرآنلاین: مجتمع مسکونی شماره ۶ از گروه معماری "اسکارپا" پروژه برگزیده جایزه موسسه معماران آمریکایی(AIA | LA) شد.

این پروژه که یک طرح اسکان  افراد معلول و ناتوان جسمی است در  "پارک مک آرتور" در لس آنجلس آمریکا واقع شده است. این منطقه یکی از بیشترین تراکم های انسانی را در آمریکا دارا است.

این مجتمع با حفظ حریم و حصاری برای افراد ناتوان ، در عین حال فضایی برای تعامل و ارتباط با جامعه برای این افراد فراهم می کند. ایده اصلی در طراحی این پروژه ارتباط فضای داخل با فضای بیرون بوده که در نمود معماری آن منجر به ایجاد حفره ای در نمای آن شده که فضای داخل را به بیرون متصل می‌کند.

در ورودی مسکونی شماره ۶ رمپی به سمت داخل وجود دارد که در نمای روبروی رمپ و در انتهای پروژه فضای سبزی برای تاثیر بهتر برای داخل شدن به مجموعه ایجاد شده است. با توجه به روحیه افراد ناتوان و بروز ناتوانی‌ها در فضای داخل منزل و یادآوری این حس در ابتدای ورود به مجموعه، ایجاد چنین منظری با استفاده از فضای سبز  مورد توجه قرار گرفته است.

در عین حال در میانه فضای مسکونی ، بخشی به عنوان فضای تجمع در نظر گرفته شده  که هنگام استفاده از این فضا، محدوده دید به سمت بیرون کاملا باز بوده و فضای بیرون در قابی از بتن قابل مشاهده است.

منبع: آرک دیلی