به گزارش هنرآنلاین،  پلتفرم ٢٨ فصل پاییزى خود را با بررسى موضوعیت "بازى" و "محوطه‌ى بازى" در طراحى و هنر آغاز خواهد کرد. در آغاز این دوره، مرورى  بر پروژه‌ "فایو فیلد" از استودیو‌ى معمارى "مَتر دیزاین" صورت خواهد گرفت.

محوطه‌ بازی "فایو فیلدز" مجموعه‌یی آموزشی نیست و هدف طراحان آن هم چیزی جز این نبوده است. محوطه‌ بازی‌ایست برای کندوکاو کودکانه، کنار نهادن استانداردها و کارکردها در جستجوی مجالی برای رهایی. جایی است که تخیل کودک (و به تبع آن بزر‌گ‌سال) به واسطه‌ی بازی رشد یابد و خلاقیت او به کمک اکتشاف فضاهای آن به کار گرفته شود.

فضای محوطه‌ی بازی به اقتضای قد کودکان طراحی شده، ولی با این حال برای بزرگ‌سالان نیز در دسترس است. چیزی که در طرح محوطه مورد نظر است رها کردن کودک از بندهای اضافی و پروردن قوه‌ی خلاقه اوست، با این حال محوطه‌ی بازی بزرگسالان را نیز به بازکشف و یادآوری دانسته‌ها سوق می‌دهد. این محوطه جایی‌برای همگان، مکانی برای خیال‌پروری جمعی است.