سرویس معماری هنرآنلاین: پاویون " بی‌کران"  با طراحی علی سوداگران و تیم 16 نفره او  در قالب کارگاه "مسابقه قوام‌الدین شیرازی ۱۳۹۶" در شیراز به اجرا درآمد. موضوع کارگاه از سوی مهران داوری کیوریتور این رویداد، تحت عنوان ‍"معماری در فضای مرز" مطرح شده بود.

در قالب محتوای بیانیه این رویداد، استعاره‌ فرمال بستر نا آماده  شهری و فرهنگی برای رخ دادن مجدد فراموش شده‌ها با استفاده از خرده آجرهای بازیافتی به منظور جلوگیری از تولید مجدد آنها و ملاحظات زیست محیطی متمرکز شده است.

" ابژه " در این پروژه بهانه‌ای برای کشف مجدد از دست داده‌های توجه نشده در راستای یادآوری برای ایده‌آل‌های ناخودآگاه ذهنی در مخاطب است که هیچ مرزی برای بشر قایل نیست. ابژه‌ای که یادآور  عملکردهای فراموش شده گذشته بر روی پشت‌بام های پیوسته آجری بافت قدیم درون شهری و برون‌نمایی یک نوستالژی رفتاری و مکانی است. به این ترتیب "ابژه" خلق یک مهتابی (بهارخواب) شهری و زمان یا مکانی در تضاد معنایی با خود برای جدا شدن مخاطب از شهر و اولویت دهی تنها بر تن ها را دنبال می‌کند.

پروژه " بی‌کران" نمایش یک اتفاق شهری در یک فضای میان‌شهری است تا مخاطب لحظه‌ای از حس تلنباره‌گی‌های شهر خارج شود . بر این اساس جلوه  "ابژه" موقعیتی است میان یک مبلمان شهری، فضای شهری و پاویون که وابسته به موقعیت مخاطب نسبت به آن، مرزهای رایج معماری شکل می گیرد.