به گزارش هنرآنلاین، یک‌صد و هشتاد و ششمین جلسه گفتمان از سلسله گفتمان‌های نقد معماری و شهرسازی با موضوع "ایران، پاریس، خانه ایران؛ نگاهی به میراث مشترک معماری مدرن ایران و فرانسه" با سخنرانی آیدا آل هاشمی، محمدمنصور فلامکی، محمدحسن طالبیان، ابوالحسن میرعمادی و بهروز مرباغی چهارشبه ۱۱ مرداد ساعت ۱۷ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در شناسنامه "خانه ایران" در پاریس، چنین آمده‌است:

معماران: محسن فروغی و حیدر غیایی از ایران

مشاور هنری: آندره بلوک

معمارِ مسئول اجرا: کلود پران

هر چهار چهره، از بزرگ‌ترین شخصیت‌های هنری و معماری ایران و فرانسه هستند. امّا امروز خانه ایران چه وضعیتی دارد؟ متأسفانه، به دلیل نیاز شدید به مرمت، تنها طبقه همکف این بنا به روی مردم باز است. و اگر برای مرمت و احیای این شاهکار معماری مدرن مشترک ایران و فرانسه اقدامی نشود، چند سال دیگر، به صورت کامل از دسترس خارج می‌شود.

در این نشست، نگاهی به معماران ایرانی حاضر در معماری فرانسه هم خواهد بود. هم‌چنین چند نقشه، سند و عکس منحصر به فرد ارائه می‌شود که متأسفانه تاکنون در اختیار ایران نبوده‌ است.