سرویس معماری هنرآنلاین: در این مطلب گزارشی تصویری خواهید دید از معماران بزرگ مدرنیست. این آثار که عمدتا در نیمه اول قرن بیستم و اوایل نیمه دوم این قرن خلق شده‌اند گویای نسلی از معماران است که گاردین آن‌ها را از بزرگترین معماران مدرنیست معرفی کرده است. خوان اُگورمان، پیر چارو، برنارد بیوُت، خوا باتیستا ویلانوا آرتیگاس، مارسل برو، پیر کوئینگ، کنت اسکات، پل رادولف و لوکوربوزیه از معمارانی هستند که تصاویری از معماری‌هاشان می‌بینید.

نخستین این تصاویر اثری است از شارل ادوارد ژانره که به لو کوربوزیه معروف است. معمار، طراح، نویسنده، نقاش و شهرساز. از لوکوربوزیه به عنوان یکی از معماران مدرنیست پیشرو با سبکی ویژه یاد می‌شود.

اولین خانه‌هایی که او طراحی کرد در لشودفوند و متعلق به خود او بودند، مانند ویلا فالت،  ویلا شوآب  و ویلا ژان نرت که برای پدر و مادرش ساخته بود. این خانه‌ها یادآور سبک معماری رایج، منطبق بر طبیعت کوه‌های بومی در آن منطقه، یعنی رشته کوه‌های آلپ بودند. لوکوربوزیه دائماً برای فرار از محدودیت‌های حاکم در شهرش، به دورتا دور اروپا سفر می‌کرد.

لوکوربوزیه در طی فعالیت حرفه‌ای خود، استفاده از یکی از شاخص‌ترین مصالح ساختمانی مدرن یعنی بتن را به نهایت زیبایی رساند و کارهای او مورد تقلید جهانی قرار گرفت.

در زمینه معماری لوکوربوزیه خانه را به عنوان ماشینی برای زندگی عنوان کرد، همانگونه که اتومبیل ماشینی برای حرکت است. او پنج نکته را در ساختمان‌های مدرن معرفی کرد که عبارتند از یک) ستون‌ها ساختمان‌ها را از روی زمین بلند می‌کنند. دو) بام مسطح و باغ روی بام. سه)پلان آزاد. چهار)پنجره‌های طویل و سرتاسری و پنج) نمای آزاد، کف‌ها و دیوارها به صورت کنسول.

شهر چندیگار در هند  توسط لو کوربوزیه طراحی شد. برای طرح این شهر لو کوربوزیه از جدیدترین ضوابط شهر سازی و معماری مدرن که عمدتاً خود او مسئول تبیین آنها بود، استفاده کرد. دومین شهری که توسط عقاید لو کوربوزیه طراحی شد، شهر برازیلیا، پایتخت برزیل بود که توسط لوچیو کوستا و اسکار نیمایر در سال ۱۹۵۷ طراحی شد. نمایر خود با لو کوربوزیه، در طراحی ساختمان وزارت آموزش و پرورش برزیل در سال ۱۹۳۶ همکاری کرده بود.

همچنین ساختمان طراحی شده توسط نورمن فاستر، معمار سبک های تک، بنام برج هزاره توکیو ۱۹۸۹ در ساحل شهر توکیو را می‌توان نمونه کاملی از برج‌های چند منظوره نظریه لو کوربوزیه تلقی کرد.

تصویر زیر ویلا ساووی اثر لوکوربوزیه را نشان می‌دهد. این ساختمان را لوکوربوزیه به سال 1929 در پاریس ساخت.

1

تصاویر بعد آثار دیگری از مدرنیست‌های بزرگ قرن بیستم را به ما نشان می‌دهد. خوان اُگورمان، پیر چارو، برنارد بیوُت، خوا باتیستا ویلانوا آرتیگاس، مارسل برو، پیر کوئینگ، کنت اسکات و پل رادولف معمارانی هستند که آثاری از آن‌ها را می‌بینید.

2

3

4

5

6

7

8

9

10