سرویس مد و لباس هنرآنلاین: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، فراخوان ‌چهارمین جشنواره استانی و پنجاهمین جشنواره کشوری مد و لباس اسلامی ایرانی را منتشر کرده است.

دراین فراخوان، موضوعات بخش مسابقه در زمینه‌های چادر اجتماع، طراحی پارچه با نرم افزار برای کودک و بزرگسال،

طراحی پارچه بصورت دستی برای کودک و بزرگسال و پارچه سازی با تکنیک آزاد اعلام شده است.

در متن این فراخوان به موارد ذیل اشاره شده است:

نحوه ارسال آثار بخش طراحی پارچه و پارچه سازی در قطع آ۳ و دارای راپورت بندی باشد.

منبع الهام ذکر و تصویر آن ضمیمه شود.

استفاده از طرح های ایرانی، خلاقیت و نوآوری، طرح های ذهنی،استفاده از پاسپارتو و تکنیک آزاد از دیگر نکات قابل توجه برای شرکت در این رویداد هنری است.

مشخصات شامل اسم و فامیل، نام شهر و شماره تماس پشت کار درج شود و تعداد طرح ها محدودیت ندارد.

جوایز:

بخش چادر اجتماع:

نفر اول سکه تمام بهار آزادی

نفردوم نیم سکه بهار آزادی

نفر سوم ربع سکه بهار آزادی

بخش طراحی پارچه با نرم افزار برای هر بخش ( کودک و بزرگسال):

نفر اول نیم سکه بهار آزادی

نفر دوم ربع سکه بهار آزادی

نفر سوم ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

طراحی پارچه بصورت دستی هر بخش( کودک و بزرگسال):

نفر اول نیم سکه بهار آزادی

نفر دوم ربع سکه بهار آزادی

نفر سوم ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

پارچه سازی:

نفراول نیم سکه بهار آزادی

نفر دوم ربع سکه بهار آزادی

 نفر سوم ۲۰۰۰۰۰۰ریال

جهت کسب اطلاعا بیشتر به کانال جشنواره به آدرس http://telegram.me/modmar

مراجعه کنید.

علاقه‌مندان فرصت دارند از تاریخ ۹۶/۴/۱تا ۹۶/۴/۱۰ برای ارسال آثار هنری خود اقدام کنند.