مهدی امینی‌خواه بازیگر که در حوزه مد و لباس نیز فعال است اعتقاد دارد تلفیق هنر، صنعت‌گر و تولیدکننده و مردم می‌تواند اتفاق خوبی را در زمینه مد و لباس رقم بزند.