سرویس مد و لباس هنرآنلاین: مریم روح‌زاده، برگزیده پنجمین جشنواره مد و لباس فجر در بخش کودک درارتباط با تقدیر از اثر خود در نهادهای مختلف به خبرنگار هنرآنلاین، گفت: این پروژه علاوه بر جشنواره مد و لباس فجر، در جشنواره اسباب بازی دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان و برند بازی پوشا مورد تقدیر نیز قرار گرفت و در شورای عالی اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز به عنوان یک دیدگاه خالقانه و جدید مطرح شده است.

او تصریح کرد: با توجه به ارزش فعالیت‌های گروهی و ایده‌پردازی‌های علمی و توجه مجدد به ارزش طرح انجام یافته در قبال پیگیری‌های استاد محبوبه الهی و در راستای تحقق ادای دین در حق صاحب طرح و ایده و همه مشارکت‌کنندگان در این پروژه اذعان می‌کنم که طرح اجراشده توسط اینجانب را جزئی از مجموعه طرح شده می‌دانم.

روح‌زاده با اشاره به اینکه این پروژه در واقع بخش کوچکی از یک مجموعه بزرگ در زمینه بازی و پوشاک است اظهار داشت: چندین سال است توسط سرکار خانم دکتر الهی در دانشکده شریعتی و در واحد طراحی لباس کودک به اجرا در می‌آید و طرح موضوع تلفیق بازی و لباس حاصل ایده و طرح خانم دکتر محبوبه الهی است و به زودی در قالب یک فرآیند پژوهشی کامل با تمامی نمونه ها و بازخوردهای انجام گرفته شده در معرض دید افراد و صاحب نظران قرار می‌گیرد.

برگزیده پنجمین جشنواره بین المللی فجر در بخش لباس کودک افزود:  در این پروژه که از 1383 تاکنون تحت عنوان تلفیق بازی و پوشاک به صورت گروهی در واحد طراحی لباس کودک در دانشکده شریعتی به انجام رسیده نمونه‌های با ارزش و جالبی از مجموع فعالیت‌ها حاصل شده و حتی نتیجه فعالیت‌های انجام شده با موافقت استاد الهی و تحت نظارت و راهنمایی ایشان در پایان نامه یکی از دانشجویان نیز به ثبت رسیده است. 

در ادامه تصویری از اثر برگزیده بخش کودک در پنجمین جشنواره مد و لباس فجر را ببینید:

مریم روح زاده