گروه مد و لباس هنرآنلاین: شناخت دقیق و جامع ظرفیت‌های ایران در ابعاد بین‌الملل و بیان درست آن است که زمینه را برای بروز رویدادهای فرهنگی و هنری از نوع فجر در عرصه‌های جهانی فراهم کرده و از بستر چنین جشنواره‌هایی، اتفاقات مهم و بین‌المللی رقم خواهد خورد.

در این میان، شناخت و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی لباس ایرانی با تنوع فرم و بافت به کار رفته در آن متأثر از اقلیم، شرایط جغرافیایی و آب و هوایی و فرهنگ برآمده از هر یک قومیت‌، ابتدا منجر به یک پیوست فرهنگی داخلی و پس از آن بیان اشتراکات و تشابهات میان آن با سایر ملل خارجی می‌شود.

«ایران؛ سرزمین تعامل» به عنوان رویکرد اصلی یازدهمین جشنواره مد و لباس فجر در نظر گرفته شده است؛ عنوان و رویکردی کلی که بدون شک نیاز به ترجمان و بیان مصادیق و ما به ازاهای خارجی آن دارد.

برای تحقق چنین شعار، هدف یا رویکردی که بر پیشانی رویدادی همچون مد و لباس فجر نقش بسته است، نیاز به پژوهشی شگرف در تاریخچه و خاستگاه فرهنگی هر یک از اقوام هستیم تا به این واسطه و با مقابل کردن هر یک در برابر دیگری، وجوه افتراق و اشتراکشان را استخراج کرده و آنگاه از چنین مقایسه‌ای در بدو امر به دریافت زمینه‌های بروز میراث فرهنگی اقوام ایرانی و اینکه چرا در برهه‌ای از زمان دچار افول و یا اوج شده است، نائل شویم و به سطحی از گفتمان استاندارد فرهنگی از این رهگذر برسیم که بتواند زمینه را برای ارزیابی بین‌المللی میزان اقبال فرهنگ ایرانی از منظر مد و لباس فراهم آورد.

به هر روی، ایران با تمدن کهن تاریخی چند هزار ساله خود، همچون برخی از کشورهای اروپایی که فرهنگ‌سازی در بسیاری از کشورهای غربی را موجب شده‌اند، مهد و خاستگاه تمدنی بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شرقی است که به این واسطه نیاز به بازشناسی دارد و پرداختن به مؤلفه‌های پوششی و لباس می‌تواند شروع مناسبی برای این رخداد باشد.

پوشش و لباس به عنوان نخستین نیاز حیاتی بشر، سیر تحول نوع پوشش و اینکه هر زمان بنا به اقتضائات زمان، نوع تفکر و برآورده شدن احتیاجات مردمان ایران چه تغییراتی در فرهنگ پوششی خود ایجاد می‌کردند تا آن زمان که به این صرافت افتادند که از لباس نه تنها برای امر پوشش بلکه از فرم ساختاری و ظاهری آن برای اهدافی همچون انتقال فرهنگ استفاده کنند، همه و همه زمینه را برای ایجاد یک فضای فرهنگی متعامل و گفت و گو محور فراهم آورده است.

براین اساس جشنواره مد و لباس فجر باید نه به شکل گذرا و شعاری بلکه برای سلسله ادوار برگزاری خود، چنین رویکردی را برگزیند تا منتج به تولید محصولاتی متأثر از تعاملات بین‌المللی در ابعاد فرهنگی، هنری و اقتصادی شود.