گروه مد و لباس هنرآنلاین: در این مطلب به اختصار و به نقل از گزارش روابط عمومی این کارگروه، اهم موارد مطرح مرتبط با سند ملی پوشش اسلامی ایرانی در جلسه مورخ 23 آذرماه به ریاست سیدمجید امامی مسئول کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور منتشر می‌شود:

توجه به مؤلفه‌های تأثیرگذاری همچون ساختار معانی، زیبایی‌شناسی و کارکرد در حوزه پوشش

رفع خلأ مطالعاتی در حوزه‌های مرتبط با مقوله مد و پوشش

بازخوانی واژگان بومی در این حوزه

ارائه دستورالعمل‌های مرتبط با نحوه برگزاری رویدادها

تجمیع نظرات حوزه آموزش عالی، محیط زیست و وزارت امور خارجه در تدوین سند

بازخوانی ارزش‌ها در مقام نگاه غالب در روند تدوین سند ملی پوشش اسلامی ایرانی

لزوم توجه به دغدغه‌های فعالان حوزه مد و لباس

بررسی دلایل رواج سبک‌های پوشش بومی در جامعه

رفع نارسایی‌هایی همچون محدود شدن به امور روبنایی و عدم توجه به زیرساخت‌ها

توجه به اقتصاد سیاسی پوشاک در سند

ایجاد پیوند میان مؤلفه‌های فرهنگی و اقتصادی و لزوم اصلاح قانون ساماندهی مد و لباس

آسیب‌شناسی وضعیت موجود در سطوح ملی

مشارکت دستگاه‌های مختلف در امور اجرایی

ایجاد زمینه ممانعت از ورود غیرقانونی پوشاک