گروه مد و لباس هنرآنلاین: در هیچ ساحتی، اگر در جستجوی ایده‌آل‌های کامل زیبایی باشیم، به نتیجه‌ای نخواهیم رسید. به طور کلی، گذشته از اینکه ویژگی‌های همسان جذاب هستند و ویژگی‌های ناهمسان جذابیتی ندارند، دست یافتن به تمام ایده‌آل‌های زیبایی به طور کامل کاری بس مشکل است.

در عین حال، همسانی را می‌توان در گونه‌های مختلف جستجو کرد: دو بدن لاغر و فربه می‌توانند همسان باشند؛ چشمان ریز و درشت، پاهای کشیده و کوتاه یا شانه‌هایی باریک و پهن نیز می‌توانند همسان باشند. و دیگر آنکه به واقع زیبا چیست، منحرف شدن از هنجار زیبایی چگونه نمود می‌یابد و اینکه انحراف از این هنجار چه تأثیراتی خواهد داشت، جملگی موارد نسبی و وابسته به زمان و مکان هستند.

به هر روی، همسانی یک ویژگی محوری و حائز اهمیت است و به همین دلیل، آزمایشات ری‌ کاواکوبو طراح ژاپنی مد و لباس با شکل‌های نامتقارن افراد را به فکر وامی‌داشته است. اشکالی که بدن را از نو می‌آرایند و از وی نقل شده است که طی چنین فرایندهایی، بدن تبدیل به لباس می‌شود و دوباره تبدیل به بدن می‌شود.

بدن انسان با پوشیدن این لباس‌ها غیرعادی و در عین حال زیبا جلوه می‌کند به گونه‌ای که گویی کاواکوبو قصد دارد همسانی را که جزو جدایی‌ناپذیر ایده‌آل زیبایی است زیر سؤال بَرَد.

کاواکوبو لباس‌هایی طراحی می کند که در چشم غریبه‌ها نامتعارف است زیرا که به طور مثال، این لباس‌ها مطابق با آداب و رسوم غربی‌ها طراحی نشده‌اند اما این امر نشان می‌دهد که طرز فکر ما تا چه میزان تحت تأثیر این آداب و رسوم قرار دارد زیرا می‌دانیم که این رسوم می‌توانستند به گونه‌ای دیگر باشند.

به هر تقدیر، ری کاواکوبو از تأثیرگذارترین طراحان مد است که می‌کوشد طراحی لباس به شکل سنتی را به چالش کشد. سال ۲۰۱۷ نمایشگاهی از آثار او در موزه هنر متروپولیتن نیویورک برگزار شد و در این نمایشگاه ۱۵۰ عدد از لباس‌های زنانه‌ای که کاواکوبو از اوایل سال ۱۹۸۰ تا آن زمان برای برند کوم د گارسونز طراحی کرده بود در معرض نمایش قرار گرفت.

و نکته مهم و کاربردی دیگر آنکه در فلسفه و اندیشه این طراح فشن، پوشیدن لباس‌هایی که ست کردن آن‌ها آسان نیست کار بسیار جالبی به نظر می‌رسد چرا که اگر مردم تلاش کنند و بتوانند که این لباس‌ها را ست کنند، می‌توانند شکلی جدید از انرژی و قدرت خاص را تجربه کنند.