به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، جلسه مجمع عمومی مؤسسه بنیاد ملی مد و لباس، چهارشنبه ۲۳ تیرماه با حضور سید محمد مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمید قبادی مشاور اجرایی معاون هنری، مریم پورشهابی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، هیئت ‌امنا، هیئت ‌مدیره، بازرس قانونی، اعضای کمیته حسابرسی و امور مجامع معاونت امور هنری و حسابرس مستقل برگزار شد.

در این نشست، گزارش عملکرد یک سال مؤسسه بنیاد ملی مد و لباس بر اساس استانداردهای حسابرسی، گزارش حسابرس مستقل و گزارش فعالیت‌ها و رویدادهای موسسه بنیاد ملی مد و لباس در سال ۱۳۹۹ ارائه شد.

مجمع عمومی مؤسسات و انجمن‌های مرتبط با معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌منظور انسجام و انضباط اداری و مالی بیشتر از سال ۱۳۹۷ به‌صورت مداوم و منظم و با رعایت کلیه قواعد و استانداردهای قانونی برگزار می‌شود و تکالیف قانونی هر مؤسسه نیز توسط کمیته حسابرسی تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود.