گروه مد و لباس هنرآنلاین: تداوم فرهنگ مبتنی بر باورها و آداب و رسوم، ضامن بقای هر جامعه‌ای بوده و همواره ابزار و بسترهایی محل تجلی و بروز آن محسوب می‌شود؛ ابزار و ساختارهایی‌ که شاید برای عده‌ای که بدان اشتغال دارند حرفه و پیشه تلقی شده که به واسطه آن امرار معاش کرده و روزگار می گذرانند اما خروجی و نتیجه کار آنها محصولاتی است که اساس و رکن فرهنگ یک جامعه با توسل به آنها قوام و پایداری خواهد یافت.

پرداختن به چنین پیشه و فنی که مظاهر آن را در عرصه‌هایی همچون سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی، ادبیات و حوزه نشر و البته قالبی نو و پرنفوذ همچون مد و لباس می‌توان مشاهده کرد، مستلزم فراهم آمدن زمینه و بسترهای مساعد و کارآمدی است که به تبع آن فعال و پیشه‌ور هر یک از این عرصه‌ها بی هیچ نگرانی و تشویشی به کار مشغول بوده و بزرگترین دغدغه او بالندگی، قوام و تعالی حرفه‌ای باشد که درصدد انجام آن است.

تجربه سال‌ها فعالیت شاغلان عرصه فرهنگ و هنر در رشته‌های گوناگونی که سرشاخه‌های آن نام برده شده، حاکی از آن است که همواره مجموعه موانع، مشکلات و بعضاً دست‌اندازهایی خواسته و یا ناخواسته بر سر راه فعالیت آنها قرار گرفته و نتیجه آنکه هر یک از آنها با شدت و یا ضعف بیشتر از آنکه به روند خلق مطلوب اثر فرهنگی و هنری خود بیاندیشند و نسبت به آن حساسیت و باور داشته باشند، درگیر حل و فصل مجموعه‌ای از موانع، مشکلات و حواشی و قید و بندهایی بودند که در نتیجه حاکمیت یک نگاه سلبی توأم با نگرانی‌های بی منطق در سایه یک نظام بوروکراتیک متوجه حرفه، فن و هنر آنها بوده است.

چنین وضعی منتج به دو وضعیت ناگوار می‌شود که در خوشبینانه‌ترین حالت آن، هنرمند و فعال فرهنگی و هنری موفق به تولیدات خود می‌شود اما آنچه از حاصل دسترنج او شاهد هستیم، اثری است فاقد کیفیت و اثربخشی لازم و در وجه دوم موضع منفعل هنرمند و فعال فرهنگی و هنری که عطای فعالیت در این عرصه را به لقایش بخشیده و انزوا پیشه کرده و سرخورده و مغبون ترجیح می دهد که سکوت و سکون داشته باشد تا بنا به هر قیمتی دست به خلق بزند.

درست در چنین اوضاع و شرایطی است که با هوشمندی لازم شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها و موانع‌زدایی‌ها» انتخاب می‌شود به این معنی که امر تولید به ویژه در حوزه فرهنگ به عنوان رکن هر جامعه‌ای نیاز به مؤلفه‌هایی اساسی، لازم و ضروری دارد که پشتیبانی و حمایت از روند جاری آن در هر مرحله‌ای از اغلب امور واجب‌تر و موتور حرکتی هر جریانی است.

دیگر مورد الزام‌آور در این عرصه، روند رفع موانع است که هر چه پشتیبانی و حمایت در آن قوی و با ادله‌ای قانونی و توجیه آمیز وارد شود، قادر خواهد بود موانع را نیز با قدرت و سرعت بیشتری از سر راه بردارد به ویژه آنکه بسیاری از مشکلات و موانع پیش رو که متأسفانه از همان ابتدا بی هیچ دلیل منطقی و اصولی و با در نظر گرفتن اقتضائاتی منحصر به دوره‌ای خاص اتخاذ شده‌اند، همچنان بدون تغییر و تحول پابرجا هستند حال آنکه بسیاری از آنها اگر نباید از بین بروند، حداقل نیاز به اصلاح و جرح و تعدیل دارند.

امسال را باید نقطه آغاز به منظور جریان‌سازی در این عرصه در نظر گرفت و حتی اگر به این روند در ابتدا به چشم یک شعار نگاه می‌شود اما در سال‌ها و ادوارآتی باید به شکلی قاعده‌مند پرداختن به این مهم را در اولویت قرار داد و ضروری دانست تا با رفع و اصلاح بسیاری از قوانین و آئین‌نامه‌های منقضی شده، بالندگی، شکوه و اعتلای فرهنگ و هنر ایران را شاهد باشیم.