گروه مد و لباس هنرآنلاین: کشور ما به‌عنوان یکی از کشورهای درحال‌توسعه، به عوامل متعدد و بنیادینی جهت نیل به اهداف خود در امر تربیت نیروی انسانی و آموزش مستمر نیازمند است به‌نحوی‌که رخدادهای متنوع در این بخش منجر به شکوفایی نیروی فکری و عقلانی آحاد جامعه در تمامی بخش‌ها شود.

حال‌آنکه امروزه نیل یافتن به سمت‌وسوی این هدف به حمایت هر چه بیشتر از فناوری آموزشی بستگی دارد و از قضا جریان فرهنگی و هنری کشور نیز از این امر مستثنی نیست. شیوع ویروس کرونا و سوق یافتن روند آموزش در بخش‌های گوناگون نظام آموزشی به سمت آموزش مجازی نیز نشان داد فرایند یادگیری در تمامی عرصه‌ها در حال حرکت به سمت و سویی متفاوت با دیگر ادوار است.

به هر روی، این یک واقعیت است که فناوری هیچ‌گاه ساکن نمی‌ماند و هرگز به تعادل نمی‌رسد؛ فناوری چنانچه از روی علم و آگاهی به کار گرفته شود، سبب تسهیل و رفع بسیاری از مشکلات می‌شود و در این میان تکنولوژی آموزشی از تمامی تکنولوژی‌های جدید در راستای آموزش و فرایند یادگیری استفاده می‌کند و بیش از هر زمینه دیگری متأثر از تحولات فناورانه است.

بر این اساس یکی از مهم‌ترین مراکزی که در آن به آموزش افراد جامعه پرداخته می‌شود، دانشگاه به‌عنوان محل جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل آخرین اطلاعات علمی است بنابراین تجهیز دانشگاه‌ها به تکنولوژی‌های نوینی که در ایجاد و انتقال اطلاعات نقش حیاتی دارند، یک ضرورت به شمار می‌رود.

در ارتباط با نیاز به پژوهش در عرصه‌های هنری نیز می‌توان گفت هرچند هنر در معنای کلمه گونه‌ای از علم نیست اما ازآنجاکه برای مشاهده و بررسی دستاوردهای هنری نیاز به فعالیت علمی و پژوهشی است، نمی‌توان بدون علم، هنر را بررسی کرد و از نتایج آن برای امر آموزش بهره برد.

بنابراین با وسعت و غنا بخشیدن به‌ کل فرایند آموزش بر اساس رویکردهای فناورانه و در نتیجه تغییر شیوه آموزش در تمامی ابعاد ساخت، کارکرد، شیوه، اهداف و کمیت و کیفیت تولید محتوای آموزشی می‌توان به حرکت در مسیر توسعه پایدار آموزش هنر در تمامی حوزه‌ها امیدوار بود.

در عین حال کارگاه‌های مربوط به هنر می‌تواند کمک شایانی به عملیاتی ساختن نظریه‌های هنری کرده و برای نیل به مقاصد آموزشی فرهنگی و هنری، محتوای علمی موجود را به اصولی‌ترین شکل ممکن آن هم با بهره‌مندی از روش‌های فناورانه عینیت بخشد.

تمام آنچه در این مطلب به‌عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گرفت، طی سال‌های پیش رو از تمامی ابعاد و جنبه‌ها در عرصه مد و لباس کشور قابل‌تأمل و بازنگری است.