سرویس مد و لباس هنرآنلاین: در میان اهالی فرهنگ و هنر، مجموعه جشنواره‌های برگزار شده تحت عنوان فجر که به بهانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رخ می‌دهند، موعد تحویل سال هر یک از این رویدادهاست به این معنا که مسئولان و دست‌اندرکاران و فعالان هر کدام، ابتدا مکث و درنگی کرده و به آنچه در طول یک سال گذشته به آن پرداخته، نظری افکنده و پس از آن با تحلیل عملکردها، بررسی موانع و برآورد دستاوردها، چشم‌انداز یک سال پیش رو را ترسیم می‌کنند.

البته حرکت در راستا و مسیر برگزاری جشنواره‌های فجر نیازمند داشتن برنامه و چشم اندازی کوتاه، میان و بلندمدت است و اینکه اساساً قرار است از مجموعه فعالیت‌ها و ایجاد فرصت و بسترهای مناسب به چه نتایج و اهدافی برسیم.

مد و لباس با وجود سابقه بسیار زیاد در ایران و قدمتی به درازای تاریخ که بخش مهمی از سند هویتی و تمدنی را تشکیل می‌دهد اما در عرصه سازمانی و جشنواره‌ای، مقوله‌ای تازه و جوان نسبت به دیگر حوزه‌ها و ساحت‌های فرهنگی و هنری است که به طور طبیعی و با سر و سامان یافتن بسیاری از عرصه‌های فعالیتی در آن، وارد چرخه جشنواره‌ای کشور به عنوان مهم‌ترین سنگ محک سلسله اقدامات به انجام رسیده در این حوزه، شد.

باید اذعان کرد که عرصه فرهنگ و هنر به جز نظام جشنواره‌ای، مبنای چندان دقیقی برای ارزیابی کمی و کیفی مجموعه اقدامات خود در بخش‌های مختلف ندارد و در نتیجه مد ‌و لباس هم از این امر مستثنی نبوده و مانند سایر رشته‌ها در مدتی محدود در ویترین جشنواره‌ای قرار می گیرد که در درجه نخست هم مسئولان ضعف‌ها و کمبودهای آن را بشناسند و هم فعالان این عرصه در ارتباطی تنگاتنگ با آنها، ضمن عرض اندام و معرفی توانایی‌های خود، ایشان را برای حل و فصل هر چه زودتر مشکلات و موانع، مجاب سازند.

تا به اینجا مد و لباس نیز به مانند سایر رشته‌ها با تبعیت از شیوه مرسوم رویدادی به نام جشنواره در قد و قواره‌ای قابل اعتنا از آن ظاهر شده است و  طی ۹ دوره برگزار شده با وجود تمام کاستی‌ها توانسته جشنواره‌ای از سلسله جشنواره‌های فجر را به نام خود سند بزند و با فاصله‌ای کم و یا زیاد از برخی دیگر، تاکنون تجربه‌ای قریب به یک دهه برگزاری را از سر بگذراند.

حال این جشنواره در شرف برگزاری دهمین دوره خود است اما باید دید که آیا پس از ۱۰ دوره برگزاری به چنان قوام و پختگی رسیده است که بتوان برای آن نیز اطلاق سال تحویل عرصه مد و لباس کشور را داشت و اساساً نسبت این رویداد با کلیت فعالیت‌های به انجام رسیده در این عرصه چگونه بوده و آیا تأثیرگذار و یا تأثیرپذیری را در وهله نخست تداعی می‌کند؟

آیا آنچه که در هر دوره برگزاری این جشنواره شاهد آن هستیم، پختگی و قوامی پویا و تکمیل شونده را که حاصل درس گرفتن از آزمون و خطاهای گذشته است، به دست می‌دهد؟

جشنواره مد و لباس فجر با تمام سیاست‌گذاری‌های قبل و بعد آن چه نظرگاهی را دنبال می‌کند و اساساً به دنبال تحقق چه هدف بزرگی است و برای رسیدن به این هدف بزرگ در هر دوره، چه تعداد پله را برای صعود پیموده و می‌پیماید و یا اساساً اتفاق افتاده که به دلیل نداشتن سیاستی شفاف و مدون، عقب‌گرد داشته باشد و سیر پسرفت؟

این‌ها و صدها پرسش دیگر در آستانه برگزاری مجموعه جشنواره های فجر انقلاب اسلامی در آخرین سال قرن حاضر در حوزه مد و لباس به ذهن خطور می‌کند که البته با نگاهی مثبت، سازنده و در سایه نقطه نظرات کارشناسان امر در روزهای پیش از برگزاری جشنواره، می‌توان به ارزیابی و نقد و نظر آن‌ها از رهگذر گزارش، یادداشت و گفت و گو با صاحبنظران و کارشناسان به آن رسید.