سرویس مد و لباس هنرآنلاین: فراخوان نمایشگاه پوشش بانوان با رویکرد اشاعه فرهنگ و هنر ایرانی در طراحی لباس در قالب یک پوستر منتشر شده و قرار است این رویداد در بخش‌های نگارگری و نقاشی ایرانی با محوریت پوشش و نماد تاریخی، طراحی لباس با رویکرد تأثیر تاریخ و فرهنگ ایرانی و طراحی لباس با رویکرد تأثیر نگرش اسلامی در پوشش ایرانی برگزار شود.

مشروح فراخوان این رویداد را در پوستر آن بخوانید:

IMG-20201220-WA0032