سرویس مد و لباس هنرآنلاین: تا پیش از فراگیری آموزش آنلاین به سبب شیوع کرونا، دوره‌های آموزشی رشته های خاص، ویژه علاقه‌مندان، هنرجویان و افرادی بود که به این مقوله به چشم گذران یک دوره تخصصی که دغدغه آموختن آن را داشتند، نگاه می‌کردند.

اما آموزش فراگیر و آنلاین که مواجهه افراد درگیر با آن به شکل تصادفی و یا هدفمند بیشتر شده است، زمینه را برای ورود به حوزه‌های جدید فعالیت اجتماعی و کسب و کارهای درآمدزا بر پایه اندوخته‌های آموزشی، فراهم کرده است چرا که هم روند آموزش به شکل آنلاین، دسترسی آسانی را در پی دارد و هم اینکه اغلب مشاغل تولیدی با ساز و کارهایی در قد و قواره‌ای کوچک، قابلیت فراهم‌آوری مقدمات برای پرداختن به آن را در محیط‌های خانگی سبب شده است.

براین اساس، هم آموزش و کسب مهارت در محیط بسته و به دور از مخاطرات خارج از خانه اعم از ابتلا به کرونا و سایر بیماری‌ها و یا حوادث احتمالی رخ می‌دهد و هم با توجه به تأمین روزافزون بازار عرضه و تقاضا، زمینه برای ایجاد اشتغال های خانگی فراهم می‌شود.

از جمله مشاغل خانگی درآمدزا که براساس مختصات تعریف شده، ایجاد مقدمات برای تدارک لازم به منظور راه اندازی خط تولید آن نیاز به فضا و امکانات زیادی ندارد، شاخه ها و رشته‌هایی از حوزه مرتبط با مد و لباس است؛ مشاغلی همچون دوخت‌های سنتی و انواع سوزن‌دوزی، طراحی، برش، الگوسازی و دوخت لباس در اشکال و فرم‌های مختلف که می‌توان زمینه را برای آموزش فراگیر آن در سطحی گسترده فراهم کرد و به تبع آن، با کسب مهارت از سوی هنرجو در طیف گسترده در مراحل بعد به دنبال اشتغالزایی بود.

به طور قطع از آنجا که چنین مشاغلی در محیط خانه و در فواصل گوناگونی از زندگی روزمره افراد علاقه‌مند که اتفاقا با توجه به شرایط اخیر، فرصت فراغت بیشتری برای آن‌ها فراهم شده است، از هزینه‌های معمول و نسبتاً گزاف در فرایند کارگاهی و صنفی که متداول است، خواهد کاست که این امر بر قیمت تمام شده محصول نیز اثر خود را خواهد گذاشت و با فرض رونق چرخه تولید، چرخه ریالی و اقتصادی آن نیز به شکوفایی خواهد رسید.

جا دارد که نهادهای علمی و فنی همچون سازمان فنی و حرفه‌ای، انجمن‌ها و یا دانشگاه علمی و کاربردی با ایجاد تمهیدات و زیرساخت‌های لازم، شرایطی را به شکل فراگیر برای برخورداری عموم علاقه‌مندان از این دوره های آموزشی به شکل آنلاین فراهم کند تا به این واسطه، نیروی کارآمد و متخصص بالقوه تربیت شود.

نکته دیگر نیز اینکه واحد‌های تولیدی که به سبب شیوع کرونا، کارگاه‌های خود را تعطیل یا به شکل تعلیق و تعدیل درآورده اند، بخشی از سفارشات خود را در قالب ساز و کاری به افراد خبره و نیروهای خانگی که دوره های آموزشی را با موفقیت به پایان رسانده‌اند، واگذار کنند که به این واسطه از آنجا که ایشان چشم‌داشت ناچیزی از نظر دریافت اجرت دارند، هم اوقات ماندن آن‌ها در قرنطینه و خانه با بهره‌وری بیشتری توأمان خواهد شد و هم درآمدی هر چند اندک که جنبه‌های انگیزشی داشته و تا اندازه ای می‌تواند کمک خرج خانواده شود نیز فراهم شود.