سرویس مد و لباس هنرآنلاین: هماهنگی در جهت جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی و دولتی در جهت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در تولید و بازاریابی صنایع‌دستی و هنرهای تزئینی یک امر مهم و حیاتی به شمار می‌رود.

امری که برنامه‌ریزی، تنظیم راهبردها، سیاست‌‌ها، خط و مشی‌ها و ضوابط به‌منظور توسعه کمی و بهبود آن می‌تواند به ایجاد تحول در طرح‌ها و تولید و عرضه محصولات با حفظ اصالت ملی و موارد مصرف آن‌ها ختم شود.

برنامه‌ریزی در جهت حمایت از توسعه کمی و کیفی محصولات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و به‌ویژه در حوزه صادرات یک ضرورت به شمار می‌رود.

هرچند که موضوعاتی همچون شیوع ویروس کرونا، بسیاری از تعاملات فرهنگی و اقتصادی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است اما می‌توان از همین فرصت مقتضی بهره گرفت و برای افزایش سهم هنر ایران در بازارهای جهانی برنامه‌ریزی کرد.

در این راستا، انجام مطالعات لازم در خصوص چگونگی گسترش و حضور مؤثر در بازارهای بین‌المللی می‌تواند در همین فرصت به وجود آمده مورد توجه قرار گیرد.

اتفاقی که رقم خوردن آن، منوط به برنامه‌ریزی در جهت ایجاد پایگاه‌های اطلاع‌رسانی به‌منظور معرفی صنایع‌دستی در سطح ملی و بین‌المللی بوده و نظارت بر کارگاه‌های تولیدی و آموزشی صنایع‌دستی کشور را امری اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.