سرویس مد و لباس هنرآنلاین: زاندرا رودس طراح مد انگلیسی می‌گوید مد مناسب‌تر و هنری‌تر از هنرهایی است که امروزه تولید می‌شوند و علت این امر آن است که مد حول محور زیبایی می‌چرخد؛ مفهومی که به بیان کلی در حوزه هنر رنگ باخته است.

حال آنکه کشور ایران با تمدنی چندهزار ساله همواره بازتاب‌دهنده هنرهایی بوده است که هدف غایی‌شان خلق زیبایی بوده و تاریخ مد و لباس نیز از این امر مستثنی نیست.

مد ایرانی در طول تاریخ و در سایه لباس فرهنگ‌ها و اقوام مختلف این سرزمین، روند خلق پیشروترین لباس‌ها را به لحاظ جذابیت بصری و برانگیختن حس زیبایی‌شناسی پشت سر گذاشته است.

اکنون، تنها نیم سال به طلوع بهار ایران 1400 باقی مانده است. سالی که شاید به واسطه تغییر قرن از جنبه‌های گوناگونی حائز اهمیت باشد و فرصتی را فراهم می‌آورد تا به بهانه این جریان، هم منابع لازم برای مرور بر دهه‌های اخیر فراهم شود و هم می‌توان با تکیه بر شرایط حاکم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، برای نخستین سال‌های قرن جدید به درستی برنامه‌ریزی کرد.

به نظر می‌رسد لازم است در فرصت پیش رو، هنر هنرمندان عرصه مد و لباس سراسر کشور به نحوی شایسته مورد رصد و تحلیل قرار گیرد و در این میان شاید بررسی و واکاوی جنبه‌های پژوهشی لباس اقوام ایرانی یکی از مهم‌ترین ضروریات باشد.

حال بسیاری از هنرمندان حوزه مد و لباس این‌روزها خوب نیست. کرونا با دنیای هنری آن‌ها کاری کرده است که شاید سال‌ها جنگ یا قحطی، چنین بلایی را به سر آن‌ها نمی‌آورد.

کرونا در تمامی شهرهای ایران به سردرگمی از توان پیش‌بینی آینده دامن زده و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، فعالیت‌های هنری را در اولویت‌های چندین و چندم قرار داده است.

با این همه ضروری و عقلانی است که تجربه زیباشناسانه لباس اقوام ایرانی در همین مقطع، دیگر بار بر سر زبان ها بیفتد چراکه بی‌شک با بررسی روند توسعه هنر در یک قرن اخیر و در فاصله نیم سال مانده به شروع قرنی نو، درخواهیم یافت که چه راهکارهایی می‌توان اندیشید تا در پس کرونا، بلااستفادگی هنر به معیاری برای نفی حمایت از هنر هنرمندان عرصه مد و لباس در سراسر کشور تبدیل نشود.