سرویس مد و لباس هنرآنلاین: مانتو به‌عنوان پرکاربردترین لباس اجتماع بانوان، تمام ویژگی‌های یک لباس را دارا است و بر این اساس بستر مناسبی را برای طراحی مبتنی بر ارزش‌های دینی، ملی و بومی فراهم می‌آورد.

برخی معتقدند کیفیت پوشش نمی‌تواند جهتی عقلی و شرعی داشته باشد و در هیئت، شکل، نوع و رنگ خاص پوشش، بیشتر جهات قومی و سنتی  ملاحظه می‌شود و انسان در این خصوص آزادی عمل برای اعمال سلیقه شخصی دارد زیرا عقل در این مورد دخالتی ندارد و شرع نیز در شکل و نوع پوشش اظهارنظر تأسیسی نکرده و تنها در جهت تأمین غرض شارع ارشاد کرده است.

با این همه شیوه پوشش زنان نیز همچون مردان در بحث لباس اجتماع می‌تواند با عناصری چون زیبایی و موقعیت‌های زمانی و مکانی مرتبط باشد و با رسوم و سنن اقوام و ملل و فرهنگ‌های مختلف هماهنگی داشته باشد. ازاین‌رو، لازم نیست همه بانوان مسلمان در سراسر دنیا از یک نوع پوشش و رنگ خاص استفاده کنند. هم‌چنین لازم نیست زنان یک منطقه یک نوع پوشش داشته باشند، یا یک زن همیشه از یک پوشش خاص استفاده کن زیرا موقعیت‌ها و مناسبت‌های زمانی و مکانی و قومی سبک پوشش و کیفیت آن را تعیین می‌کنند.

بانوان می‌توانند به اقتضای زمان و مکان، فصول و ایام، موقعیت‌های متفاوت (مانند میهمانی، عروسی، عزا، محیط کار و...) پوشش متناسب و متفاوتی داشته باشد. ممکن است پوششی برای کشور یا فرهنگی خاص مناسب باشد، اما برای فرهنگ و کشوری دیگر مناسب نباشد؛ یا ممکن است پوششی برای جوانان مناسب، اما برای سالمندان نامناسب باشد؛ یا ممکن است پوششی برای شرایط زمانی و مکانی خاصی مناسب باشد، اما در جای دیگر استفاده از آن متعارف نباشد. آنچه مهم است رعایت عفاف و حفاظ لازم، هماهنگ با حس زیبایی‌شناختی انسانی است به‌گونه‌ای که محرک و زننده نبوده و در تأمین غرض شارع کاستی نداشته باشد.

در این میان مانتو، لباسی است که می‌تواند با تکیه بر تمام موارد ذکر شده، نیاز جامعه هدف را تأمین کرده حال آنکه در قاموس آموزه‌های قرآنی درباره پوشش، زیبایی با مقوله‌هایی چون مدیریت رفتار و ظاهر و نیز رعایت اصولی چون پرهیز از تبرج و تهییج همراه است و مانتو می‌تواند به خودی خود، تمامی این موضوعات را مدیریت کند.

به هر روی طراحی‌های متنوع مانتو به‌عنوان پرکاربردترین لباس اجتماع بانوان توسط طراحان خلاق ایرانی در سال‌های اخیر سبب شده است که بسیاری از کشورهای دیگر با فرهنگ‌های متفاوت نیز به بهره‌گیری از این لباس روی آورده و از این پوشش کامل البته به‌شرط رعایت اصول فنی و هنری، از آن محملی برای معرفی ترندهای روز بسازند.