سرویس مد و لباس هنرآنلاین: در حال و هوای بحران کرونا و مختل شدن بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی، حفظ مخاطبان اصلی موضوعات فرهنگی و اجتماعی همچون جریان مد و لباس اسلامی و ایرانی و تداوم ارتباط با آن‌ها توسط رسانه‌های جمعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حال‌آنکه پدیده برندسازی در عرصه مد ایرانی و همچنین پرداختن به موضوعات منتج به فرهنگ پوشیدگی، یکی از اولویت‌های نظام و ازجمله برنامه‌های رسانه‌های اثرگذار در این بخش به‌ویژه صدا و سیما بوده و است.

با این وجود، خلأ برنامه‌سازی حوزه مد و لباس در حالی همچنان در رسانه ملی احساس می‌شود که بسیاری از فعالان این عرصه خواهان در اختیار گرفتن فرصت‌های تبلیغ و ترویج اهداف و برنامه‌های خود در صدا و سیما هستند.

در این مطلب، ضمن تأکید بر تداوم غفلت صدا و سیما از جریان مدسازی اسلامی و ایرانی، پیشنهاداتی به این رسانه اثرگذار و فراگیر در زمینه ورود به موضوعات مرتبط با حوزه مد و لباس مطرح می‌شود:

رسانه ملی با رویکردی نقادانه و کارشناسانه به بازتاب مهم ترین رویدادهای حوزه مد و لباس بپردازد.

رسانه ملی بدون سوگیری و تنها با تکیه به دانش علمی و عملی افراد، اقدام به معرفی جامعه طراح مد و لباس از سراسر کشور کند.

رسانه ملی می‌تواند با برگزاری جلسات مناظره زنده میان نسل جوان، طراحان مد و لباس، پژوهشگران آگاه به تاریخچه هنر ایرانی و همچنین تولیدکنندگان، از دیدگاه‌ها و نیازهای صاحب‌نظران و فعالان این حوزه آگاه شده و مشکلات موجود در این عرصه به‌صورت واضح بیان کند.

رسانه ملی با تکیه بر ظرفیت های پژوهشی موجود و بنیه های علمی جامعه محقق، برنامه‌هایی درباره تاریخچه مد اسلامی و ایرانی بسازد.

رسانه ملی با تکیه بر اهداف و موضوعات فعالیت انجمن‌ها و مؤسسات فرهنگی و هنری در حوزه مد و لباس، اقدام به برنامه‌سازی به منظور معرفی هر چه بهتر این تشکل‌ها کند.

دعوت از صاحب‌نظران مد و اختصاص برنامه‌هایی به بررسی مد به‌عنوان یک پدیده فرهنگی، اجتماعی و گاه سیاسی برای آگاه نمودن مردم از سوی رسانه ملی، یکی دیگر از رسالت های صدا و سیما است.

و بالاخره کاهش هزینه‌های گزاف تبلیغات در رسانه ملی برای حمایت از مد اسلامی و ایرانی برگرفته از هنر اصیل ایرانی باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد چرا که تبلیغات تلویزیونی در جذب مخاطب به شدت اثرگذار خواهد بود و زمینه آگاهی و آشنایی مردم با این جریان فرهنگی، اجتماعی و هنری را به درستی فراهم می آورد.