سرویس مد و لباس هنرآنلاین: هنگام طراحی یک لباس، باید در نظر داشت که الگوی آن به لحاظ اندازه، تناسب و توازن بسیار دقیق باشد تا ظاهر نهایی به شکل صحیح حاصل شود.

تهیه الگوها بر اساس طرح‌های اصلی و برگه مشخصات لباس، همراه با تهیه فهرستی از کلیه اندازه‌های نهایی لباس بر عهده الگوساز است.

تهیه این فهرست، موجب اطمینان از آن است که فرد الگوساز، الگو را بر طبق دستورالعمل‌ها و اطلاعات ارائه‌شده برش زده باشد.

وظیفه الگوساز، تهیه الگوی دقیق با استفاده از روش‌های ساخت الگوی مسطح یا نرم‌افزارهای طراحی کامپیوتری جهت تولید الگوهای کامپیوتری، طبقه‌بندی برگ‌های مشخصات و الگوهای اولیه است.

همراهی با یک تیم طراحی به‌عنوان الگوساز از فرصت‌های شغلی موجود در هنر صنعت مد و لباس به شمار می‌رود. بر همین اساس، بسیاری از الگوسازان به‌طور مستقل، فعالیت و خدمات برش و سایزبندی الگو را نیز ارائه کرده و به این شکل با طراحان و تولیدکنندگان همکاری می‌کنند.

ازجمله مهارت‌های یک الگوساز می‌توان به درک و شناخت کافی از نرم‌افزارهای کامپیوتری تهیه الگو، توانایی کار بر اساس دستورالعمل‌های ارائه‌شده و توانایی تولید الگوهای بروز با کیفیت قابل قبول اشاره کرد.