سرویس مد و لباس هنرآنلاین: مهلا زمانی چهره پیشکسوت و بین‌المللی عرصه طراحی لباس، محقق و پژوهشگر تاریخ لباس و مؤلف شش جلد کتاب "تاریخ ادوار مختلف لباس در ایران" درباره روند اجرای طرح درجه‌بندی طراحان مد و لباس از سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به خبرنگار هنرآنلاین، گفت: نکته نخست در ارتباط با این موضوع به جنبه‌های استدلالی از انجام این کار بازمی‌گردد آن‌هم در شرایطی که ده‌ها اولویت دیگر برای رسیدگی به امور جامعه طراح لباس وجود دارد که کمتر ارتباطی با مسئله درجه‌بندی آن‌ها پیدا نمی‌کند.

زمانی تصریح کرد: اگر قرار است رتبه‌ای به یک طراح لباس اعطا شود، باید از درگاه نظام آموزشی کشور رقم خورد و نهاد متولی دولتی در مسیر حیطه وظایف خود به برداشتن گام‌های حمایتی از این افراد بردارد.

این طراح لباس با تأکید بر این که درجه‌بندی طراحان مد و لباس توسط انتخاب مردم و مخاطبان این هنر صنعت رقم می‌خورد اذعان داشت: به جد معتقدم درجه‌بندی طراحان مد و لباس در ایران نه‌تنها اولویت به شمار نمی‌رود بلکه کاری عبث و بیهوده است و اگر قرار است چنین اتفاقی رخ دهد، باید مراقب به وجود آمدن فضای رقابتی ناسالم میان طراحان مد باشیم.

زمانی به عملکرد متولیان دولتی و خصوصی حوزه مد و لباس در امر بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای داخلی و خارجی در امر معرفی طراحان مد و لباس و آثارشان اشاره کرد و گفت: طراحان مد و لباس ایران فارغ از هرگونه جایگاه و اعتبار، همواره تلاش کرده‌اند که پرچم مد ایرانی را بالا نگه‌دارند درحالی‌که کمتر رسانه‌ای برای معرفی این چهره‌های هنرمند و خلاق وجود داشته و زمینه‌ای برای معرفی هر چه‌بهتر آن‌ها فراهم نشده است. حال‌ آن که بدون هیچ‌گونه قرار گرفتن در پروسه درجه‌بندی، به‌جرئت می‌توان به جمع کثیری از طراحان لباس ایرانی اشاره‌کرده که نه‌فقط در ایران که می‌توانند در تمام جهان سرآمد و زبانزد باشند.

او گفت: نکته دیگر به موضوع انتشار اخبار متعدد مبنی برافزایش نظارت بر عملکرد این افراد در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بازمی‌گردد و در شرایطی که جامعه طراح مد و لباس از ظرفیت‌های رسانه‌ای تا اندازه زیادی بی‌بهره مانده‌اند و معدود رسانه‌های داخلی، این طیف از جامعه هنری را موردتوجه قرار داده است، اتفاقاتی رخ می‌دهد که همان ابزار رسانه‌ای در اختیار آن‌ها را هم با اماواگر مواجه می‌سازد.

زمانی با اشاره به این که جامعه طراح لباس ایران از نعمات بسیاری در تکمیل چرخه مد محروم مانده است اظهار داشت: زمانی که برگزاری شوهای زنده لباس به شکل قانونی هم قابل‌پذیرش نیست، افزایش فشارهای نظارتی بر عملکرد این طیف از جامعه هنری که باید در تعاملی نزدیک با مخاطبان خود به ایفای نقش بپردازند توجیهی نداشته و نخواهد داشت.

مؤلف شش جلد کتاب "تاریخ ادوارد مختلف لباس در ایران" در خاتمه گفت: مد و لباس عرصه‌ای بینارشته‌ای و دارای وجوه متعدد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و هنری است و اجرای طرح درجه‌بندی جامعه طراح مد و لباس بر اساس هر یک از این شاخصه‌ها نیز که انجام شود، بازهم نمی‌تواند به‌طور کامل عدالت را میان طراحان برقرار کند.