سرویس مد و لباس هنرآنلاین: محبوبه شعبانی کارشناس ارشد رشته طراحی لباس و چاپ و از مدرسان این حوزه در آموزش و پرورش، درباره عملکرد این وزارتخانه به‌منظور توسعه نظام آموزشی عرصه مد و لباس به خبرنگار هنرآنلاین گفت: ماهیت توجه به این هنر صنعت در میان دانش آموزان از آنجایی حائز اهمیت است که می‌تواند زیرساخت‌های لازم برای ورود آن‌ها به فضای پژوهش و خلاقیت در سال‌های دانشجویی را فراهم کند.

او تصریح کرد: البته طی سالیان تحصیل و تدریس در کاردانش و فنی و حرفه‌ای و البته بررسی و پرس‌وجوهای میدانی به این نتیجه رسیده‌ام که این مدارس موفق شده‌اند به لحاظ ذهنی و مهارتی جمع کثیری از دانش آموزان کشور را به تحصیل در مقاطع بالاتر در این زمینه علاقه‌مند کند.

شعبانی در ادامه به مقایسه عملکرد کاردانش و فنی و حرفه‌ای در زمینه آموزش رشته طراحی دوخت و سایر گرایش‌های مبتنی بر آن پرداخت و اذعان داشت: مدارس فنی و حرفه‌ای تا اندازه‌ای توانسته‌اند با تعیین سرفصل‌های استاندارد، مهارت و شایستگی افراد را برای ورود به بازار کار و یا تحصیل در دانشگاه ارتقا بخشند اما این اتفاق در کاردانش از کیفیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

شعبانی افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدارس فنی و حرفه‌ای به رعایت عدالت در روند آموزش هنرجویان سراسر کشور بازمی‌گردد، اما تصور من این است که سرفصل‌های آموزشی استان تهران به دلیل امکانات بیشتر در مدارس کار و دانش بالاتر دیگر شهرها است.

او بیان کرد: نکته دیگر به موضوع تمرکز فنی و حرفه‌ای به سرفصل‌های متنوع مرتبط با طراحی و دوخت بازمی‌گردد که این مسئله در کاردانش بیشتر با محوریت خیاطی رقم می‌خورد.

این مدرس در ادامه بر لزوم ایجاد عدالت آموزشی در عرصه مد و لباس اشاره کرد و گفت: نه‌تنها بیشتر امکانات آموزشی که امکانات اشتغال در مشاغل موضوعات مرتبط با حوزه مد لباس در تهران متمرکز شده و مادامی که از این مسئله تمرکززدایی نشود نمی‌توانیم به کشف استعدادها از سراسر کشور برای جریان سازی در مد اسلامی ایرانی امیدوار باشیم.

او همچنین به ضعف جدی در زمینه الگوسازی و دوخت اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از نکات کلیدی در زمینه آموزش، موضوع توجه بیشتر به مقوله طراحی و تصویرسازی در قیاس با الگوسازی و دوخت است و به نظر می‌رسد نظام آموزشی کشور باید به شکل یکسان به تدوین سرفصل‌های مورد نیاز در تمامی بخش‌ها از طراحی و تصویرسازی گرفته تا الگوسازی و دوخت اقدام کند.