سرویس مد و لباس هنرآنلاین: فراخوان ملی اولین نمایشگاه مجازی عفاف و حجاب ماه مبارک رمضان از سوی انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب منتشر شده است.

در ابتدای این فراخوان آمده است: "انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب با استعانت از حضرت حق در راستای ایجاد رونق در زمینه کسب و کارهای حوزه تولید محصوالت حجاب و ایجاد سکوی فروش مناسب برای این محصوالت، اقدام به برگزاری اولین نمایشگاه مجازی عفاف و حجاب ماه مبارک رمضان کرده است."

مشروح این فراخوان را در ادامه بخوانید:

85