سرویس مد و لباس هنرآنلاین: هر یک از سازمان‌ها و نهادهای دولتی فعال در حوزه فرهنگ و هنر، برآیند و خروجی اقدامات و فعالیت‌های خود را در قالب برگزاری رویدادها و جشنواره‌ها به منصه ظهور رسانده و در اصل، برگزاری این رخدادها، ارائه‌ای از مجموعه فعالیت‌های ممتاز و محصولات و تولیدات برجسته هر کدام از آن‌ها در مقاطع زمانی مشخص خواهد بود.

به‌طور قطع هر یک از این سازمان‌ها و نهادهای تابعه و زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به بودجه‌های تخصیص‌یافته به حوزه فرهنگ و هنر با برگزاری مرسوم این رویدادها سعی در اعتبارافزایی فعالیت‌های فرهنگی و هنری داشته تا به این وسیله، مسئولان حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری را مجاب به تزریق بودجه بیشتر کرده و با جذب بودجه مناسب، فعالیت انجام‌شده در این عرصه با پیشرفت کیفی روزافزون به انجام رسد که البته در نگاه نخست، تحقق این امر منوط به جلب رضایت هنرمندان و جامعه هنری در سایه حمایت هر چه بیشتر مادی و معنوی آن‌ها در راستای تولیدات، ابداعات و ابتکارات فرهنگی و هنری است.

و اما شرط اصلی و مهم دیگر در کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی و هنری، ورود کارشناسان و متخصصان به حوزه اجرای و روند تولید آن‌ها است تا آنجا که ایجاد انجمن‌ها و مؤسسات فرهنگی و هنری متشکل از نیروهای متخصص ازجمله ضروریات چنین فرایندی محسوب شده است.

حال آن‌که به شکلی پررنگ طی سال‌های اخیر و در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان شاخه مهم دستگاه متولی فرهنگ و هنر کشور که حوزه و عرصه‌های متنوع را زیرمجموعه خود دارد، شاهد افزایش چشمگیر این انجمن‌‌ها و مؤسسات بوده‌ایم که همانا نشان از پرداختی کارشناسانه و تخصصی به جنبه‌های گوناگون فرهنگ و هنر دارد.

رونق این امر مصداقی از تبعیت دستگاه متولی فرهنگ و هنر از یک اصل مهم در قانون اساسی است که بر این اساس، خصوصی‌سازی انجام‌گرفته و در ادامه حذف تصدی‌گری یکی از بازوهای اجرایی دولت یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات و سازمان‌های تابعه و پررنگ شدن نقش حمایتی و نظارتی آن‌ها را در پی دارد.

حال آن که‌ کاهش یا حذف تصدی‌گری دولت و دخالت مستقیم آن در حوزه‌های گوناگون ازجمله فرهنگ و هنر، چندی است که شکل عملیاتی به خود گرفته و امور اجرایی بسیاری از رویدادها به نهادها و واحدهایی همچون انجمن‌ها محول شده است.

کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور نیز به‌عنوان یکی از واحدهای فعال در معاونت هنری که درواقع متولی دولتی عرصه مد و لباس است، تا به اکنون نقش‌های متعددی ازجمله ارائه مجوز فعالیت به مؤسسات و رویدادهای مختلف و همچنین نظارت بر روند فعالیت آن‌ها را در سایه قانون بر عهده داشته و حمایت از طرح‌ها و ایده‌های نوین به‌منظور پیشبرد کمی و کیفی این عرصه که اهداف متعالی در راستای ساماندهی و ترقی دنبال می‌کند را سرلوحه کار خود قرار داده است و البته از مجموعه این فعالیت‌ها، برگزیده و منتخبی از آن برای حضور در رویداد بزرگی همچون جشنواره مد و لباس فجر در نظر گرفته می‌شود.

با این تفاصیل در مقطع زمانی چون اکنون، انتشار "فراخوان حضور در مسابقه طراحی ماسک بهداشتی" برای گروه‌های سنی مختلف ازجمله کودک و نوجوان با تولیت مستقیم کارگروه، به‌ناگاه این تصور را ایجاد می‌کند که این نهاد درگیر برگزاری رویدادی در سطح یک مسابقه شده است.

به نظر می‌رسد بنا به ظرفیت‌های موجود در این فراخوان، مؤسسات و انجمن‌هایی مرتبط با موضوع هستند که توان مدیریت و اجرای هر چه‌بهتر این رویدادها را داشته باشند و در این شرایط، کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور هم این فرصت را خواهد داشت که همچنان بر نقش نظارتی و حمایتی خود پابرجا بماند.