بنیاد فرهنگی هنری رودکی در حرکتی انسان‌دوستانه، کارگاهی را به منظور تولید ماسک راه‌اندازی کرده است.

سرویس مد و لباس هنرآنلاین: یکی از نهادهای فرهنگی هنری که این‌روزها فارغ از رسالت‌های متداول خود به جمع فعالان تولید ماسک و البسه پزشکی پیوسته، بنیاد فرهنگی هنری رودکی است.

در ادامه، فیلم فعالیت خیرین در این کارگاه به همراه توضیحات علیرضا دباغی معاون اداری و مالی بنیاد رودکی را ببیند: