به گزارش هنرآنلاین، متن پیام حمید قبادی به شرح زیر است:

"مهربانانه سخن می‌گفت و هوشمندانه گام برمی‌داشت. قدرتمندانه فرماندهی می‌کرد و لطافت رفتارش با مردم زبان زد و قدرت کلامش طنین‌انداز بود.

توکل و آرامش او لرزه بر اندام دشمن می‌انداخت. تردید در کلام و گام‌هایش نبود و عین یقین بود. یقین او نهاد ساز شد و مقاومت در دنیا مکتب شد. مکتبی که به قدرت عظیمی در مقابله با جهالت نوین تبدیل شد. مکتبی که بیکران رهرو دارد و دامنه‌ای به پهنای تمامی جهان را در برمی‌گیرد.

دامنه مکتب قاسم سلیمانی، همان مکتب حضرت ثارالله است که بر او پایانی وجود ندارد. مکتب سیدالشهدا(ع) همواره می‌درخشد.

قیام بر ظلم و ستم، جهاد و ستیز با گمراهان، دفاع از مظلومان، پایداری و مقاومت و اتکا به ذات الهی از مفاهیم این مکتب درخشان است که همه این‌ها در او بود. او شهادت را دوباره معنا کرد و مقاومت را جان بخشید و به آرزوی بلندش رسید.

 این مکتب می‌ماند و پرچم حق را به دست صاحبش خواهد رساند."