سرویس مد و لباس هنرآنلاین: امروزه صنعت مد و پوشاک به‌عنوان یکی از صنایع خلاق با ظرفیت تجاری بالا و در بستر کارآفرینی فرهنگی، اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است.

با این وجود، ایران با برخورداری از پیشینه غنی تاریخی، فرهنگی و هنری، هنوز نتوانسته در عرصه مد پوشاک پیشرفت چشمگیری داشته باشد و به جای تأثیرگذاری بر جامعه و دنیای مد، بیشتر تحت تأثیر مدهای غیرایرانی قرار گرفته است.

با توجه به اینکه فرهنگ و هنر غنی ایران رو به فراموشی است و استفاده از مدهای پوشاک برگرفته از هنر ایرانی در میان جامعه رایج نیست، بنابراین سعی بر آن شده است تا عوامل رشد کسب‌وکارهای مد پوشاک برگرفته از هنر ایرانی شناسایی و اولویت‌بندی شوند تا نه‌تنها به احیا و حفظ فرهنگ و هنر ایرانی پرداخته شود بلکه رشد کسب‌وکارهای مد پوشاک برگرفته از هنر ایرانی و به دنبال آن رشد اقتصادی را نیز در برداشته باشد و جامعه علاقه‌مند به استفاده از مدهای ایرانی شوند.

مد شکلی از قدرت اجتماعی است

مد شکلی از قدرت اجتماعی است که به‌عنوان نماد بصری پرتوان و نیرومندی در جامعه عمل می‌کند که افراد آن را برای تثبیت فردیت خویش و نیز ملحق شدن به گروه‌های اجتماعی خاص به کار می‌گیرند؛ به‌عبارت‌دیگر، افراد به این دلیل از مد استفاده می‌کنند که به دیگران نشان دهند یا خود را متعلق به گروه دیگری می‌دانند یا خود را برابر یا برتر از دیگری تلقی می‌کنند. البته مد زیرشاخه‌های مختلفی ازجمله پوشاک، عطر، زیورآلات و لوازم جانبی را نیز دارد.

در این بین پوشاک به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های مد، بر مبنای تفکرات و نیازهای اقلیمی، مادی و معنوی اقوام به وجود آمده و طی قرن‌ها در سرزمین‌های مختلف شکل‌گرفته، تحول‌یافته و در سرتاسر تمدن بشری به‌تناسب تاریخ تغییریافته است.

در آینده‌ای نه‌چندان دور، صنایع خلاق هستند که تعیین‌کننده قدرت اقتصادی و نظامی کشورها خواهند بود و می‌توانندظرفیت‌های مناسبی برای اشتغال ایجاد کنند.

صنایع خلاق مؤثرترین وسیله برای حفظ فرهنگ و هنر محلی موجود و بازسازی فرهنگ و هنر فراموش شده است که علاوه بر حفظ و بازسازی فرهنگ در داخل کشور و هویت بخشی به اقوام گوناگون ایرانی، نقش مهمی در معرفی فرهنگ و هنر کشور در عرصه بین‌المللی دارد.

به هر روی با اولویت‌بندی عوامل رشد کسب‌وکارهای مد پوشاک برگرفته از هنر ایرانی توسط صاحب‌نظران حوزه مد پوشاک، سعی بر این است که در آینده به اشاعه هنرهای ایرانی در قالب کسب‌وکارهای مد پوشاک پرداخته شود که هم موجب افزایش اشتغال، رشد اقتصادی و ارزش‌افزوده در اقتصاد ملی خواهد شد و هم به احیا و حفظ هنرهای ایرانی کمک می‌کند.