سرویس مد و لباس هنرآنلاین: طرح توسعه تولید پوشاک کشور و ایجاد شهرک تخصصی در این خصوص، یکی از برنامه‌های اصلی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بوده و از سال گذشته در اولویت سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

طی هفته اخیر، محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان این که 44 هزار واحد صنعتی در سطح کشور فعال است، اظهار داشته است که 840 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که در این واحدها 900 هزار نفر مشغول به کارند.

او ‌با بیان اینکه 21 درصد این واحدها دچار رکود است یا با ظرفیت کم در حال فعالیت هستند، بیان کرده است در تلاش هستیم تا پایان سال یک‌ هزار و 350 واحد را فعال کنیم که تاکنون 600 واحد آن فعال شده است.

در برنامه ششم توسعه ظرفیت احداث 100 ناحیه صنعتی پیش‌بینی شده ‌که به‌ همین منظور آمادگی کلنگ‌زنی نواحی صنعتی در کشور وجود دارد.

صالحی‌نیا گفته که برای اجرای طرح پوشاک درمجموع 400 میلیارد تومان در پنج استان نیاز است و برای حل مسائل مالی طرح پوشاک، پیشنهاد افزایش 100 میلیارد سرمایه در قالب تبصره 18 به صندوق صنایع کوچک داده شده است.