سرویس مد و لباس هنرآنلاین: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری آنچه در مقایسه مقوله زیبایی‌شناختی پوشش اسلام و غرب آمده است، تأکید بر نظام غربی، مستقل و جدا از آموزه‌های دینی والهی است که پوشاک اقوام و آیین‌ها و مذاهب جهانی، همواره بر اصل زیبایی و متعادل پوشاک دلالت دارد.

برای درک بهتر این موضوع، می‌توان نمونه‌های ارزش‌های زیبایی‌شناختی پوشاک ملل جهان، من‌جمله غرب را در پوشاک قرن نوزدهم به قبل موردمطالعه قرارداد.

 با توجه به دیدگاهی که ارائه شد، ضرورت دارد که ایران و کشورهای اسلامی در نگرش بنیادی، پوشاک را به‌عنوان یکی از وجوه متعالی و اثرگذار زیبایی و کار آیی و اصلاح رفتار و فرهنگ معرفی کرده و آن را در ارکان زندگی فردی و جمعی نهادینه کنند.

در این راستا، با توجه به ظرفیت‌های بازگشت به خویش به‌ویژه در بین جوانان مسلمان و بیداری اندیشه اسلامی، ضرورت دارد که همراه با رعایت ارزش‌های حجاب و عفاف، عنصر زیبایی و نعمت زیبایی بخشی و جلوه‌آرایی در پوشاک، تبدیل به مدسازی تعادل یافته شود.

ظرفیت‌های الگوسازی در پوشاک مسلمانان، با توجه به بهره‌گیری از کلیه امکانات فرهنگی، قومی و هنرهای ملل و تمثیل شناسی پوشاک... می‌تواند، سبب ارتباطات بین‌المللی اسلامی، در فرهنگ پوشش و پوشش فرهنگی باشد. تأکید بر زیبایی‌شناسی پوشش اسلامی "از ایده تا عمل" که می‌تواند زیبایی عاری از آلودگی‌های نفسانی را در مناسبات اجتماعی به نمایش بگذارد؛ از سویی دیگر می‌تواند حاصل دستاوردهایی در پوشاک غیرمسلمانان، نیز باشد.

 با مروری گذرا بر پوشاک قومی و ملی ملل جهان، به‌ویژه آسیا می‌توانیم موارد هماهنگ و مشابه را در پوشاک این مناطق، با پوشش مسلمانان بیابیم؛ مانند پوشاک خاور دور: چین، ژاپن، کره، آمریکای لاتین و دیگر کشورها. برای روشمند کردن زیبایی در مُدو پوشاک ایرانی اسلامی، گام‌های زیر می‌تواند سبب تسهیل این هدف متعالی باشد:

توجه به نگرش زیبایی‌شناختی اسلام و نهادینه کردن آن در تمام مراحل مدسازی (از ایده تا مصرف)

حذف مؤلفه‌های فرهنگ پوشاک غربی و پرهیز از التفات مفاهیم زیبایی غربی در طراحی لباس

بررسی مطالعه و تحقیق و تطبیق بر آثار تن‌پوش‌های تاریخی ایران و جهان اسلام، اقوام و فرهنگ‌های ماندگار، جهت درک عمیق و ویژگی‌های زیباشناختی پوشاک

پیوند ظرفیت‌های زیبایی در پوشاک و طبیعت و هنر، جهت رسیدن به تکنولوژی و مدیریت کارآفرینی و برندسازی تخصصی بر مبنای سن، شغل، اقلیم، جنسیت و ...

فرهنگ‌سازی پوشش اسلامی، با استفاده از نقد پوشاک در رسانه‌ها، کارگاه‌های آموزشی، آموزش‌های دانشگاهی و ... نقد و بررسی و تحلیل زیباشناختی پوشاک با نگرش اسلامی می‌تواند شامل انواع لباس‌های تولیدی ایران و جهان شود. بررسی پوشاک در فیلم، پوشاک مشاغل، پوشاک آیینی و دیگر نمودهای پوشاک، هر یک به‌تنهایی حرفه‌ای ناگفته دارند که بازشناسی آن می‌تواند مخاطبان عام و خاص را به هزاران راه نرفته آشنا کند.